Mehlika Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Mehlika ismi anlamı sebebi ile de çok fazla tercih edilmektedir. Kız çocukları için daha fazla tercih edilen bu isim günümüzde oldukça popülerdir. Mehlika kelime anlamı olarak güzel ve ay yüzlü anlamına gelir.

Mehlika hangi dil?

O isimlerden biri olan Mehlika ismi Arapça – Farsça kökenlidir. Meh Farsçada ay anlamına gelirken dilimize Arapçadan geçmiş olan lika kelimesi ise yüz demektir.

Mehlika ismi caiz mi?

Mehlika isminin konulması caiz midir? Mehlika isminin kullanılması islami açıdan caizdir ve kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Mehlika ne demek TDK?

TDK Mehlika anlamı: Ay parçası, çok güzel kadın.

Mahlika ne demek?

MEHLİKĀ (ﻣﻬﻠﻘﺎ) sıf. ve i. (Fars. māh > meh “ay” ve Ar. liḳā “yüz, çehre” ile meh-liḳā) Yüzü ay gibi olan, ay yüzlü güzel kadın: Gehî toprağa eyler hikmetin bin mehlikā pinhan / Gehî sun’un kılar topraktan bin mehlikā peydâ (Fuzûlî).

Ey Mehlika ne demek?

Mehlika isminin anlamı ise şu şekilde; Ay parçası, çok güzel kadın.

Erva ismi ne anlama gelir?

Erva ismi, anlam olarak letafet ve güzellik anlamlarında kullanılmaktadır. Bu isim, çok genç ve güzel insanlar anlamına da gelmektedir. Aynı zamanda yiğitlik ve cesaret olarak da kullanılır. Eski şiirlerde susuz kalan kimselere su veren güzel kız anlamında kullanılmıştır.

You might be interested:  Mazın Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Mehlika ne demek Kürtçe?

Mehlika kelime anlamı olarak güzel ve ay yüzlü anlamına gelir.

Müşkinaz ne demek?

kız ismidir. müşkü: başa dolayarak kullanılan siyah ya da mor, saçaklı ipek başlık anlamına gelir. naz ismiyle birleşerek oluşmuş bir isimdir. esasen müşkünaz’dır, ama genelde müşkinaz olarak kullanılır.

Meftun olmak ne demek TDK?

Türk Dil Kurumunca tutkun, gönül vermiş, vurgun anlamında kullanılan meftun kelimesi Arapça kökenlidir. Osmanlı döneminde sıklıkla kullanılan meftun kelimesi, aşk konsepti içerisinde kullanılır. Meftun nedir sorunun yanıtı genellikle tutku ve ele geçirmek kelimeleriyle birlikte düşünülebilir.

Hüma ne anlama gelir?

Hüma ismi, saadet, mutluluk ve devlet kuşu anlamlarına gelmektedir. Hüma ne demek? TDK sözlük anlamı ise ‘başına konduğu kişilere mutluluk getiren’ şeklindedir. Hüma isminin anlamı kişilik özelliklerini de oluşturmaktadır.

Liya ne anlama gelir?

LİYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR? Sabırlı, sabrın en iyisi ve sabrın en güzeli anlamlarını taşımaktadır. Liya ismi modern isimler kategorisinde de yer almaktadır.

Piraye ismi ne anlama gelir?

Piraye ismi bir kız ismidir. Piraye anlam olarak süs ve ziynet anlamlarında kullanılmaktadır. Eski edebi eserlerde ve romanlarda bu isme rastlanılmaktadır.

Mehpare ne anlama geliyor?

Mehpare kelime anlamı olarak ay parçası ve çok güzel kadın manalarına gelmekte olan bir isim olarak bilinmektedir.

Mahinur ne anlama geliyor?

Mahinur ismi ışıklı ay anlamına sahip bir isimdir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *