Mefkure Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Mefkure nedir kısaca bilgi?

Arapça kökenli bir sözcük olan Mefkure, 20. yüzyılın en etkili düşünce adamlarından biri olan Ziya Gökalp tarafından Türkçeye kazandırılmıştır. Bu sözcük, fikir kelimesi ile aynı kökten türemiştir. Fikir, düşünce ve görüş manasına gelirken, mefkure, gerçekleştirilmek istenen amaç demektir.

Mefkure ne demek Arapça?

Mefkûre kelimesi Türkçe’de “düşünülen veya düşüncede varolan şey ” anlamına gelir. Arapça sözcük Arapça fakara فكر z “düşündü, fikir yürüttü” fiilinin mefˁul dişil (müennes, feminine) halidir.

Mefküre ne demek Osmanlıca?

mefkure / mefkûre / مفكوره den) Gâye. Gâye olan şey. Tasavvur hâlindeki gâye. İdeâl.

Mefkure ne demek Ekşi?

ideoloji kelimesinin eski karşılığı. atatürk de arkadaşlarından ” mefkure arkadaşı” ve/veya “silah arkadaşı” diye bahsetmiştir. ideal, ideoloji, ülkü kavramlarının karşılığı olarak kulanılan aslında “yeni” bir kelime.

Jurnal ne demek kökeni?

İtalyanca giornale veya Fransızca journal “günlük, günce, günlük gazete” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince diurnalis “günlük” sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince dies, diu “gün” sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir.

Meftun olmak ne demek TDK?

Türk Dil Kurumunca tutkun, gönül vermiş, vurgun anlamında kullanılan meftun kelimesi Arapça kökenlidir. Osmanlı döneminde sıklıkla kullanılan meftun kelimesi, aşk konsepti içerisinde kullanılır. Meftun nedir sorunun yanıtı genellikle tutku ve ele geçirmek kelimeleriyle birlikte düşünülebilir.

Muvazene hangi dil?

Muvazene kelimesi Arapça kökenlidir.

Mütefekkirler ne demek?

Türk Dil kurumuna göre mütefekkir kelimesinin sözlük anlamı düşünmek, düşünen olmak ve bir konuda fikir yürütmek anlamlarına gelmektedir. Tefekkür etmek düşünmek olduğundan mütefekkir düşünen kişi anlamına gelmektedir.

You might be interested:  Ab Ne Demek?(En iyi çözüm)

Menfur olmak ne demek?

Taşıdığı anlam üzerinden ele alındığı vakit menfur Hadise, tiksindirici ya da iğrenç ve nefret edilen bir olay şeklinde öne çıkmaktadır. Herhangi bir durum ya da olay karşısında istenmeyen sonuçları ortaya çıkaran bir hadise şeklinde anlatmak mümkündür.

Mürekkep ne anlama gelir?

MÜREKKEB: (Rükub. dan) Terkib edilmiş, bir kaç maddeden yapılmış. * Yazı yazmaya mahsus boya terkibi. * Karışmış, muhtelit.

Tekamül ettirmek ne demek?

Tekamül sözcük anlamıyla gelişme, olgunlaşma, evrim anlamına gelmekte olup, farklı alanlarda farklı ve özelleşmiş anlamlarda kullanılan bir terimdir.

Ne demek mücerret?

– Evlenmemiş, bekar, – Yalın durum, Bu gibi değişik anlamları üzerinden cümle içerisinde veya tek başına değerlendirmek mümkün.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *