Meczup Ne Demek?(Çözünme)

Meczup diye kime denir?

Meczup, özellikle tasavvufta ve tasavvuf edebiyatında sık sık kullanılan bir sözcüktür. Bu kapsamda tasavvufi olarak kısaca Allah tarafından mertebesi artırılmış ve ermiş kimse anlamları taşımaktadır. Bu makamı elde eden kimseler Allah’ın rızasına ve yakınlığına da erişmiş kabul edilmektedir.

Meczup ne demek Türk Dil Kurumu?

Meczup sözcüğünün akıllara gelen ilk anlamı, aklını yitiren kimse demektir. Ancak bu sözcüğün daha soyut bir anlamı da bulunmaktadır. Buna göre meczup, Allah aşkı ile kendisinden geçmiş olan kimse demektir. Yani dünyadan el etek çekmiş, tüm varlığını Allah’a adamış kişiler meczup olarak anılmaktadır.

Menzup ne demek?

1.Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse. 2.Aklını yitirmiş, deli, sapık.

Saliki meczup ne demek?

Salik – i meczub ise önce bir yol göstericiye bağlanmış, tasavvufi yolculuğun aşamalarını kavramış, sonra da, cezbeye tutularak bildiği şeyleri doğrudan tatmış yaşamış, yokluk aşamalarından geçerek, kendini Tanrı varlığı ile geri dönmüş yolculuğunu tamamlamış kişidir.

Meczup ne demek Ekşi?

aklini yitirmis, deli, sapik. tasavvufi ekolde ise “çekilmiş, çekiciliğe kapılmış” kimse anlamında veliler hakkında kullanılan bir tasavvuf terimi.

Mensup kimlere denir?

Mensup ne anlama gelir? 1. Bir kimse, bir görüş veya şeyle ilgisi, bağı bulunan, ilgili, âit, -den olan, -e bağlı: Yâkup Kadri otuz beşi geçen nesle mensuptur (Ahmet Hâşim).

You might be interested:  Ellam Ne Demek? (Question)

Deli divane kime denir?

Divane ne demek anlami? sf. Çılgın, aşırı deli (kimse): “Ben bir deli divaneyim / Aklım dayar olmaz bana” -Yunus Emre.

Vicdaniyyat nedir?

(ﻭﺟﺪﺍﻧﻴّﺎﺕ) i. (Ar. vicdānі > vicdāniyye “vicdanla ilgili şey”in çoğul eki -āt almış şekli vicdāniyyāt) Vicdâna âit haller, keyfiyetler.

Şeyh ne demek tarih?

Şeyh, tasavvufta, kendisine bağlanan insanları tarikat kuralları içinde eğiten mutasavvıf mürşid. Aynı zamanda Arap kültüründe üst düzey makamlara sahip olan kişilere, yaşlı kişilere, ilimli şahıslara veya kraliyet ailesine mensup şahıslara verilen bir unvandır.

Mezbut ne demek?

Elegeçirilmiş, zaptedilmiş; düzenli, düzgün, beğenilen. 2. Bir yere yazılmış, deftere geçirilmiş; doğa olaylarından etkilenmeyecek biçimde korunmuş olan, muhafazalı. 3. Unutulmamış, hatırda kalmış.

Efrati ne demek?

Efrat kelimesi Türkçe’de “bireyler” anlamına gelir. Arapça afrād أفراد z “bireyler” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frd kökünden gelen fard فرد z “birey” sözcüğünün çoğuludur.

Tahayyül ne demek ne demek?

Tahayyül etmek kelimesi, hayal etme ve zihinde canlandırma anlamlarına gelen bir kelime çeşididir. Arapçadan dilimize geçen bir kelimedir.

Nüktedan ne anlama gelir?

Esprili anlamına gelir. Cümle içerisinde kullanacak olursa. “O öylesine biriydiki bir yandan üzebilirken bir yandan nüktedan davranışları sevinç göz yaşlarına neden olabiliyordu” gibi

Tebdil etmek ne demek?

tebdil gezmek Kılık değiştirerek gezmek. (mecaz) değişik görüntüde olmak.

Tasavvuf kelimesinin anlamı nedir?

Tasavvuf kelime anlamı itibariyle Tanrı’nın varlığını birliğini niteleyen ve bunu açıklayan dinsel felsefi akım olarak bilinir. Tasavvuf kelimesinin kökeni Arapçadır. Tasavvuf demek takvaya erişebilme sanatı olarak adlandırılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *