Mean Ne Demek? (Question)

Mean sıfat olarak ne demek?

“ Mean ” kelimesi sıfat olarak kullanıldığında “zalim veya kötü” gibi bir anlama geliyor. Yani sana kötü davranan birinden bahsederken “O çok zalim biri.” demek istiyorsan, “She’s a mean person.” şeklinde bu cümleyi kurabilirsin.

Mean Türkçe anlamı nedir?

– Demek istemek, – Kastetmek, – Anlamına gelmek”, Genelde yaygın olarak İngilizcede bu farklı anlamları üzerinde ‘ mean ‘ kelimesinin kullanıldığı söylemek mümkün.

Direner ne demek?

Savaşta asıl savunma hattının dışında belirli bir nokta ya da bölge çevresinde silahlar mevziler ve tahkimattan oluşan savunma tesisi.

Vay nat ne demek?

1- Bir olayın gerçeknedeni.

Mean nerelerde kullanılır?

Mean Fiili Kullanımı İngilizce’de ‘ mean ‘ fiili kastetmek anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘ MEANS ‘; diğer öznelerle ‘ MEAN ‘ olarak kullanılır. Bu fiili olumsuz yaparken ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t mean ‘; diğer öznelerle ‘don’t mean ‘ kullanılır.

What ne demek what ne demek?

İNGİLİZCE’DE WHAT KELİMESİ What İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı “ne” demektir. What kelimesi genellikle soru cümlelerinde kullanılır. Fakat bunların dışında İngilizce’de “Çok güzel, ne güzel” manalarına da gelmektedir.

Global Call ne demek türkçesi?

“ Global ”, kelimesi, “küresel” veya “dünya çapında” anlamını taşıyor. “ Call ” kelimesi ise, “çağrı”, “davet” anlamlına geliyor. GLOBAL CALL NE ANLAMA GELİYOR, TÜRKÇESİ NEDİR? 1 Ağustos Pazar akşam saatlerinden itibaren gündeme gelen “ Global Call ” terimi Türkçe ‘de “Küresel çağrı” anlamına geliyor.

You might be interested:  Huri Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Support etmek nedir?

desteklemek. Destek koymak. Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek. Arka olmak, arka çıkmak.

Organize demek ne demek?

Organize demek ne demek? Kuruluşları ortak bir amaç için bir araya getirme, birleştirme. Düzenleme. Düzenli, örgütlü.

Meyan ne demek kısaca?

Meyan nedir Türkçe? 1-)Suyundan Meşrubat Elde Edilen Güzel Bir Bitki Ve Kökü. 2-)Kökü. 4-)Şarkıların makam geçişlerinin yapıldığı ve melodik hareketin nakarata bağlandığı bölüm.

Easy Going ne deme?

ingilizcede kolay kolay sinirlenmeyen, uyumlu, sakin, mülayim insanları tanımlamak için kullanılan kelime.

Count on türkçesi ne demek?

saymak için {fi.}

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *