Mazbut Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Mazbut Arapça ne demek?

Mazbut Arapça ne demek? mazbut::: (a. s. zabt’dan): 1) zabtolunmuş, ele geçirilmiş. 2) yazılmış, kaydedilmiş. 3) hatırda tutulmuş.

Mazbud ne?

Tek başına kullanımlarında mabut, ek aldığında mabudu şeklinde yazılmaktadır. Kendisine tapılan varlık anlamında ifade edilmiştir. Tanrı, Allah, Rab, Yaratıcı olarak da anlamı çeşitlendirilebilir. Tüm bu ifadeler kendisine tapınılacak yüce varlığı ifade eden kelimeler arasında sayılmaktadır.

Sitayiş ne demek edebiyat?

”Sita” kelimesinden türetilmiş olan sitayiş dilimize Farsçadan geçmiştir. Birinin meziyetlerini ya da şahsına mahsus özelliklerini övmeye sitayiş adı verilir. Divan edebiyatında, birisini ya da bir yeri övmek için yazılan kitaplara, sitayiş -name, birisini öven ya da takdir eden kişiye ise sitayiş -kar denir.

Müzmin kelimesi ne anlama gelir?

Müzmin kelimesi, bir süredir devam etmekte olan ve ne zaman sona ereceği belli olmayan demektir. Bu kelimeyle eş anlamlı olan kronik sözcüğü daha çok hastalıklar için kullanılır.

Mazbut aile ne demek?

– Unutulmamış, hatırda kalmış. – Düzenli, düzgün ve beğenilen.

Mazbut ve mülhak vakıflar ne demek?

5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca mazbut vakıf; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve temsil edilen, mülga 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce kurulmuş olan vakıfları; mülhak vakıf ise; yine 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi

You might be interested:  Mezhep Ne Demek?(Çözünme)

Mağfiretin anlamı nedir kısaca?

Mağfiret Allah’ın kullarına karşı sonsuz bağışlayıcı ve merhamet sahibi olması demektir.

Mahluk ne anlama gelir?

Maluk ne demek? Boyunduruk kayışının ucuna takılan ağaç çivi. 2. Çarık dikmeye yarayan ucu sivri ağaç.

Maksut ne anlama gelir?

Kast olunan, istenilen şey, istek. maksat, niyet, murat.

Zatülcenp nedir ne demek?

Plörezi veya Plöral efüzyon, akciğerleri çepeçevre saran zarların arasında sıvı toplanmasıyla sonuçlanan hastalıkların genel ismidir. Halk arasında zatülcenp adıyla bilinir. Her yaştan insanda görülebilir. Tüberkülozdan kansere, kalp yetersizliğinden romatizmal hastalıklara kadar 50’den fazla nedeni vardır.

Sıtayiş kaç bölüm?

İran dizisi ” Sitayiş “in 44 bölümlük ilk sezonu Aralık 2010-Ekim 2011 arasında yayımlandı. 26 bölümlük ikinci sezonu ise Ocak-Ağustos 2014’te yayımlandı.

Sitayişle bahsetmek ne demek?

Birisini sitayişle anmak, söz konusu kişiden övgüyle bahsetmek manasına gelir.

Müzmin bekar ne anlama gelir?

Belli bir yaşın üstünde olup da halen evlenmiş olan ve evlenmeyi de düşünmeyen kişilere müzmin bekar denir.

Müzmin süreğen ne demek?

Kronik ya da süreğen, müzmin, Vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür.

Müzmin sebep ne demek?

Mücbir sebep, hukukta görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer hallerdir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *