Matrah Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Matrah tutar nedir?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi tutardır/değerdir.

Matrah neye göre hesaplanır?

Ödeyecekleri verginin belirlenmesinde kullanılan temel değer matrahtır. Aylık veya yıllık gelir üzerinden bütün giderler çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısım matrahı oluşturuyor.

KDV matrahı ne demek?

KDV matrahı, satış faturalarının KDV hariç tutarlarının 1 aylık zaman dilimindeki toplamına denir. Özel tüketim vergisi söz konusu olan ürünlerde hesaplanan ÖTV, KDV matrahına dâhil değildir. KDV matrahı, ürünün veya hizmetin KDV eklenmeden önceki tutarını belirtir.

Vergi matrahı ne anlama gelir?

Bir kazancın vergi miktarını belirlemede temel olarak alınan, kazançtan giderler çıktıktan sonra geri kalan bölüme matrah adı verilir.

Matrah Farkı ne demek?

Mükellefin kendi beyanına dayanan ve daha önce üzerinden vergi ödediği matrah ile, inceleme elemanının tespit ettiği ve asıl üzerinden vergi ödenmesi gereken vergi matrahı arasındaki farkı matrah farkı olarak tanımlayabiliriz.

Vergi levhası beyan olunan matrah ne demek?

Vergi matrahı, vergilendirmeye esas olan kazancın saptanması için baz alınan, bir gelirin üzerindeki giderler düşüldükten sonra elde edilen tutar üzerinden hesaplanan miktardır. Bu hesap ile matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

You might be interested:  Sirkülasyon Ne Demek?

Vergi matrahı nasıl hesaplanir?

Gelir vergisi matrahı şu şekilde hesaplanır: Brüt ücretten SGK primi, işsizlik primi ve vergi istisnalarının çıkarılması ile hesaplanır. Örnek verecek olursak eğer; 5000 TL brüt ücret alan bir çalışanın vergi matrahı şöyle hesaplanır: GSS (Genel Sağlık Sigortası) kesintisi %14: 5000x%14=700 TL.

SGK matrahı nasıl hesaplanır 2021?

SGK matrahı: brüt kazanç toplamı – istisnalar (örn. ayni yemek ödemesi) SGK prim kesintisi – çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0.14. SGK işsizlik prim kesintisi – çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0,01. SGK işveren payı: sosyal güvenlik matrahı * 0.205.

Vergi levhası matrahı nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi matrahı hesabını örneklendirelim: Bir işçinin brüt maaşı 5.000 TL ise; Genel sağlık sigortası işçi payı (%14): 5.000 x %14 = 700 TL. İşsizlik sigortası işçi payı (%1): 5.000 x %1 = 50 TL. Gelir vergisi matrahı tutarı: 5.000 – (700 + 50) = 4.250 TL olur.

Elektrik faturası KDV matrahı ne demek?

Elektrik enerjisi satışında KDV oranı %18 olup, KDV ‘nin matrahını ise aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, elektrik ve havagazı vergisinin bedelleri oluşturur. Bu bedellerin hepsi toplanarak elektrik faturası matrahı bulunur. Bu matrah üzerinden %18 oranında KDV hesaplanır.

KDV matrahı Nelerden Oluşur?

KDV Kanunu uyarınca; ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar KDV matrahına dahildir. Buna göre; gümrük vergisi, belediye payı, rıhtım resmi, damga resmi vb. ithalat işlemleri nedeniyle ortaya çıkan yükümlülükler, ithal edilen malın KDV matrahına dahil edilir.

KDV tahakkukunda matrah nedir?

Matrah: Vergi matrahının girildiği alandır. Tahakkuk eden: Satırdaki vergi türü için tahakkuk eden tutardır. Mahsup edilen: Satırdaki işlem için ödenen vergi tutarıdır. Ödenecek olan: Ödenecek olan vergi tutarıdır.

You might be interested:  Siraç Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Kümülatif vergi matrahı nerede yazar?

Kümülatif Vergi Matrahı, gelir vergisi matrahına eşittir ve her sene yılbaşında sıfırlanmaktadır. E-devlet sitesinde “e- Vergi Levhası Sorgulama” bölümünden Kümülatif Vergi Matrahı dokümanınızı kontrol edebilirsiniz.

Kümülatif vergi matrahı nasıl hesaplanir?

Kümülatif Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır? Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken öncelikle personelin brüt ücreti üzerinden işsizlik sigortası ve GSS payı düşürülür. Kesintiler sonrası elde edilen ücret, çalışanın vergi matrahıdır.

Kümülatif vergi matrahı nasıl alınır?

Kümülatif vergi matrahı, genel olarak eski çalışılan iş yerinden alınmaktadır. Ayrıca aynı yıl içinde birbirinden farklı yerlerde çalışıldığı takdirde mutlaka son çalışılan iş yerinden kümülatif vergi matrahı belgesi alınabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *