Matah Ne Demek?(Çözünme)

Çok da matah değil ne demek?

Çok da matah ne demek? Meta kelimesi ile aynı kökten gelen matah sözcüğü eşya ve mal anlamına gelir. Fakat bu kelime 20. yüzyıldan ilk yıllarından itibaren ” çok da matah bir şey değil ” kalıbında kullanılır. Bu kalıplaşmış ifadede de matah, çok kıymetli ve pek nadir anlamına gelir.

Matah ne demek ekşi sözlük?

arapça meta’dan geliyor, “satılacak mal” anlamında. hafifseme duygusu ile insan, mal, eşya vb. için kullanılır.

Matah ne demek Arapça?

Matah kelimesi Türkçe’de “ticari eşya” anlamına gelir. Arapça matāˁ متاع z “ticari eşya” sözcüğünden alıntıdır. Matah kelimesi tarihte bilinen ilk kez “değerli eşya (olumsuz cümlelerde)” İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı (1930) eserinde yer almıştır.

TDK meta ne demek?

Meta kelimesi TDK ‘ya göre, mal ve ticaret anlamındadır.

Mataf ne demek TDK?

tdk.ya göre çeşit çeşit eşya anlamına gelen sözcük.

Mathaf ne demek TDK?

marifet, beceri. aynı zamanda arapça müze anlamına gelen kelime.

Tamah etmez ne demek?

Çok beğenip istemek. “İhtiyacın yokken o ayakkabılara tamah etmenin anlamı yok.”

Muti eylemek ne demek?

İtaat eden, emre uyan.

Matrak olmak ne demek?

Alay etmek, karşısındakiyle eğlenmek, dalga geçmek.

You might be interested:  Senatör Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Avangard ne anlama gelir?

Avangart, Fransızca bir kelime. Orijinali ‘ avantgarde ‘ olan ancak dilimizde ‘ avangart ‘ diye kendine yer bulan bu kavram, Fransızca askeri bir terim olan ‘öncü birlik’ sözcüğünden geliyor. Avangart, kültür-sanat ya da politika gibi alanlarda ‘yenilikçi’ kişiler ya da ‘deneysel’ işler gibi anlamlar ifade ediyor.

Gevher ne demek osmanlica?

Gevheri ne demek Osmanlıca? Akıl, edep, asıl, cevher.

Elzem olan ne demek?

Geçmişte daha çok kullanılan bu kelimenin anlamı daha lazım, en lazım veya çok gereklilik anlamlarına gelmektedir. Çok gerekli ve yapılması çok önemli bir konu karşısında elzem kelimesi kullanılabilir.

Meta felsefede ne demek?

Meta-felsefe veya metafelsefe, felsefenin konusunun, metotlarının ve amaçlarının felsefesidir. Yani felsefenin felsefesidir. sorgularken, Metafelsefe, felsefenin ne olduğu, ne gibi sorular sorması gerektiği, onlara nasıl bakıp cevaplaması gerektiği ve bunları yaparak neyi başarabileceğinin sorgusudur.

Metasal ne demek?

Metatarsal terimi, tıp dilinde kullanılan Latince bir kelimedir. Metatarsal teriminin tıbbi anlamı; a. Ayak tarağına ait, metatarsalis.

Cinsel meta ne demek?

kadınların erkekler tarafından görüldüğü biçimin genel adıdır. “kadının, erkeğin cinsel ihtiyaçlarını karşılayan bir cinsel köle olarak görülmesinin üzerinden sermaye sınıfı pazar bile yaratmıştır. bir cinsel meta haline getirilen kadın, her türlü metanın pazarlanmasında da reklam aracı olarak kullanılır.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *