Mastar Ne Demek?(En iyi çözüm)

Mastar Türkçede ne demektir?

Mastar (edebiyat), fiil kök ve gövdelerinin karşıladıkları oluş, kılış ve durumları şahıs ve zamana bağlı olmadan göstermek üzere -mak, -ma ve -ış / -uş ekleri ile kurulan fiil adı: Otur-mak, incele-mek, bilme-mek, birik-me, yorul-ma, dinle-me, anlama-ma, bekle-y-iş, gid-iş, dur-uş, görme-y-iş vb.

Mastar eki nedir kısa?

Fiillere “-mak, -mek”, “-ma, -me”, “-ış, -iş, -uş, -üş” eklerinin getirilmesiyle yapılır. Fiil kök ve gövdelerine eklenen “-me, -mek, -iş” ekleri sonucu meydana gelirler. Fiillerin isim gibi kullanılabilen şekilleridir.

Mastar eki nedir örnek?

Sudur, hasıl olmak, meydana gelmek anlamına gelirken, mastar bir şeyin ilk kez ortaya çıktığı kaynak demektir. Dil bilgisinde, oluş ve kılış bildiren fiiller mastar eki alır. Örneğin ”Öğrenim” kelimesi bir isimken sonuna getirilen mastar ekiyle (öğren-mek) fiil olur.

Mastar Eylemlik ne demek?

AD EYLEM (İSİM-FİİL) ( MASTAR, EYLEMLİK ) Fiil kök veya gövdelerine -mek (-mak), -me (ma), -iş (-ış, -üş, -uş) ekleri getirilerek türetilen eylemsilerdir. Hem eylem anlamı taşır, hem ad gibi görev yaparlar. Yanlarına aldıkları öğelerle birlikte yan cümlecik kurar; ad çekim eklerini alarak cümlede öge olurlar.

Ulaç ın diğer adı nedir?

Zarf-fiil, bağ-fiil, ulaç veya gerundium bir fiilin cümlede zarf (belirteç) görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir.

You might be interested:  Ilhak Ne Demek?(Çözünme)

Mek mak mastar eki midir?

Fiil kök ve gövdelerinden isim türetirler. Bu yüzden bu eklere isim-fiil ( mastar ) eki; bu kelimelere de isim-fiil ( mastar ) denir. gel- mek, oku- mak, ye- mek, iç- mek, çalış- mak

Mastar eki nedir ne işe yarar?

Fiil kök ve gövdelerinin karşıladıkları oluş, kılış ve durumları gösteren fiil adları kurmak için kullanılan -mAk, -mA, Iş / -Uş ekleri: oku-mak, yaz-mak, gül-mek, gel-mek, işle-mek, anla-ma, bak-ma, yerleş-me, bil-iş, tut-uş, işle-y-iş vb. Ayrıca bk. ad-fiiler.

Mak mek eki ne demek?

Bir oluşu, bir durumu veya bir kılışı kip ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere denir. Pratik olarak ismi fiilden ayırmak için –me, -ma olumsuzluk ekini ya da – mak,- mek mastar ekini kullanırız.Eğer bir kelimenin sonuna –ma,-me olumsuzluk ekini ya da – mak,- mek mastar ekini getirebiliyorsak o kelime fiil demektir.

Mastar nedir ölçme tekniği?

Makine parçalarının ölçme ve kontrol işlemlerinde ölçme ve kontrol aletleri ile birlikte kullanılan yardımcı aletlere Mastarlar denir. Özellikle seri üretim aşamalarında sürekli aynı türden ölçümlerin yapıldığı işlem basamaklarının zamandan tasarrufu sağlayan ölçme aletleri olarak bilinirler.

Mastar grubu ne demek?

Bir isim-fiil ( mastar ) ile ondan önce gelen ve ona bağlı olan kelimelerin veya kelime gruplarının oluşturduğu yeni gruba isim-fiil grubu denir. Grubun ana unsuru isim-fiildir ve sonda bulunur. Mastar, grupta yüklem görevi yapar. Ondan önce gelen kelimeler de cümlede olduğu gibi özne, nesne, tümleç olurlar.

Mastar eki nasıl yazılır?

-ma / -me ile biten mastarlardan sonra -a / -e, -ı / -i eklerinden biri geldiğinde araya y koruyucu ünsüzü girer: çalışma-y-a, darılma-y-ı, kalaylama-y-a, okuma-y-a; görme-y-i, gülme-y-i, sevme-y-e, silme-y-i vb.

Mastar kökü nedir?

Mastar eki olan “-mak/mek” ekini alabilen köklerdir. Örnek: yağmur — sözcüğün kökü “yağ-” yağ+mak— mastar ekini alabildiğine göre fiil köküdür.

You might be interested:  Suna Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Mek mak eki almış fiile ne denir?

“Mastar” olarak da bilinen isim- fiiller, fiilimsilerin üç grubundan bir tanesini oluşturur. İsim- fiiller fiil kök veya gövdelerine getirilen “-ma, -ış, – mak ” ekleriyle oluşturulur.

Mastar isim midir?

İsim -fiil, mastar veya eylemlik, fiillerin cümlede isim görevinde kullanılan hâli. Türkçedeki üç fiilimsi grubundan biridir.

Mak ne demek TDK?

Mak kelimesi Türkçe’de ” Mak çizilmeden aşık oynanmaz.” anlamına gelir. Türkçe sözcük, Ad halinde (halk ağzı) (Kastamonu) daire anlamına gelir. Ad dilinden alınan mak kelimesi Rusça anlamındadır. Mak kelimesi tarihte bilinen ilk kez Türk Dil Kurumu, TDK (1940 – ~) eserinde yer almıştır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *