Mamur Ne Demek?(Çözülmüş)

Mamur ne demek TDK?

Mamur kelimesi, bayındır anlamına sahip olan kelime türüdür. Bayındır anlamıyla kullanılan ve günümüzde bazı bireylerin tercih ettiği bir sözcüktür. TDK Sözlük Anlamı Nedir? Mamur, TDK ‘ya göre bayındır anlamına sahip olan sözcüklerdir.

Ma mur olmak ne demek?

MÂMUR. 1. Gelişip güzelleşmiş, bayındır duruma gelmiş, şenlikli: N’ola ma ‘ mûr ise feyz ile Gālib arş-ı a’zamdan / Dilimdir taht-gâh-ı Hüsrev-i zîşân-ı istiğnâ (Leskofçalı Gālib).

Bayındırlık ne anlama gelir?

Bayındırlık, sözlük anlamı ile bayındır olma durumudur. Bayındır ise geliştirilip güzelleştirilmiş, uygun yaşam standartlarına sahip olan yer anlamına gelir. Bu kapsamda bir bölgenin yaşam koşullarının uygun olmasını sağlamaya, yerleşim yerini geliştirip güzelleştirmeye bayındırlık denir.

Mamur insan ne demek?

Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş, mamur (yer), abat. Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri. Güzelleştirilmiş, geliştirilmiş, imar edilmiş. İyilik yapmayı seven, iyiliksever.

Yer Demir Gök Bakır deyimi ne anlama gelir?

Yer Demir Gök Bakır Deyiminin TDK Sözlük Anlamı Ne kadar uğraşırsa uğraşsın istediğini elde edemediği, bütün kapıların kapandığı ve hiçbir yardım alamadığı şeklinde ifadesi bulunur. Türk Dil Kurumu üzerinden aynı zamanda ‘çaresiz kalmak’ şeklinde anlatılır.

You might be interested:  Duyarlılık Ne Demek? (Correct answer)

Yüreği ağzında ne demek?

Birdenbire çok korkmak. To have one’s heart in one’s mouth.

Mamur köy ne demek?

Çarşısı olan büyük köy.

Mamur etmek ne demek Osmanlıca?

mamur / mâmûr / mamûr / معمور İmar edilmiş, şenlendirilmiş.

Magmur ne demek?

Adı, sanı yok olmuş. Yıkık, dökük. Harap olmuş.

Osmanlıda Bayındırlık ne demek?

Bayındır, bir bölgenin veya yerin gelişmesi büyümesi yani leyhine olan bütün çalışmalara denir. Bu çalışmaların yapıldığı yani uygulandığı bölgelere ise Bayındırlık denir. Osmanlı Devletindeki bu bayındırlar deniz ve kara yollarına uygulanmıştır.

Yapı işleri Bayındırlık ne demek?

Bayındırlık, bir bölgenin gelişmesi ve güzelleşmesi için birtakım faaliyetleri uygulamaya koyan birim olarak karşımıza çıkıyor. “Bayındır” kelimesi ise sözcük anlamı ile “Gelişip güzelleşmesi, yaşayış koşullarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan” anlamına geliyor.

Bayındırlık hizmetleri nelerdir?

Bayındırlık hizmetleri, devlet tarafından finanse edilen ve inşa edilen, büyük toplumda rekreasyon, istihdam ve sağlık ve güvenlik kullanımları için geniş bir altyapı projeleri kategorisidir.

Kayıt sözlük anlamı nedir?

Sürü, deve sürüsü. Başıboş, düzensiz.

Olası mümkün ne demek?

Olası olmak ne demek? Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün.

Nirengi noktası ne demek TDK?

TDK ‘ya göre belli sayıda noktanın konumunu kesin olarak tespit edebilmek için, bu noktaları tepe olarak kabul ederek bir alanı haritasını çıkarmak için üçgenlere bölme işi nirengi (veya üçgenleme) olarak adlandırılmakta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *