Mahrum Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Mahrum kalmak ne demek TDK?

Mahrum kalmak ne demek TDK? Yoksun kalmak, belli bir şeye sahip olamamak.

Mahrum Arapca ne demek?

Mahrum kelimesi Türkçe’de “yoksun” anlamına gelir. Arapça ḥrm kökünden gelen maḥrūm محروم z “yoksun” sözcüğünden alıntıdır.

Mahrum kaldı ne demek?

Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum.

Mahrur ne demek?

Mahrur ne demek? 1. Öfke, kin, hasret, arzu vb. bir sebeple içi yanan, ateşli, kızgın (kimse): Mahrûr-i ciğer-teşneyiz ey sâki-i müşfik / Geldikçe elinden bize teklîf-i ayâğ et (Nâilî).

Yoksun kalmak ne anlama gelir?

“sahip olunan bir şeyi kaybetmek, kullanamamak” diyor tdk, onun için.

Dahil olmak ne demek TDK?

Dâhil ne demek TDK? a. esk. Bir işe karışmış olma, karışma. Vezne.

Velhasılı nın anlamı nedir?

Velhasıl kelimesinin anlamı kısacası demektir. Bu kelime bir konunun özetinden sonra kısa bir özet yapmak istendiğinde, özetin başında söylenir. Hatta velhasıl konuşmaya bir nokta verileceği anlamını da çağrıştırır.

Namüsait ne demek TDK?

Müsait kelimesi de Arapça bir kelime olup Türkçeye yerleşmiştir. Müsait kelimesi uygun olma, elverişli olmayı anlatır. Yani namüsait kelimesi “elverişli olmamak, uygun olmamak” anlamına gelir.

Mahım ne demek?

(Tekili: Hemheme) Üzüntüler, kederler, dertler, tasalar.

You might be interested:  Eşcinsel Ne Demek?(Çözülmüş)

Mağrur hava ne demek?

Mağruru sözcüğü, dilimizde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Mağrur sözcüğü TDK sözlüğünde ” kibirli, kendini beğenmiş ve gururlu” anlamlarıyla açıklanmıştır. TDK sözlüğü, bu kelimeyi “kurumlu” olarak da açıklar. Kurumlu olmak, kendisiyle övünmek anlamındadır.

Fasıkı mahrum ne demek?

fasık-ı mahrum / fâsık-ı mahrum Günah işlemeye hazır olduğu halde buna fırsat bulamayan.

Zoolog kelimesinin anlamı nedir?

Hayvan bilimci ne iş yapar? MESLEK: Zoolog. Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir. Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar.

Mahrur ne demek TDK?

Mahur kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. TDK ‘ya göre mahur kelimesi, klasik Türk müziğinde bir makamı ifade etmektedir. Mahur makamı neşeli, şen bir makamdır. Mahur bakışlı kelimesi, yumuşak, süzgün bakışı nitelemek için kullanılır.

Orası muhakkak ne demek?

Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş. Kesinlikle, herhalde, ne olursa olsun, yüzde yüz.

Uyku Mahmur ne demek?

1- Çok fazla içtiği için dengesini yitirmiş ve sersemlemiş olan kişi. 2- Henüz yeni uyanmış olan kimse. Örnek Cümleler: 1- Hala uyku mahmuru olduğu için söylediklerimin çoğunu idrak edemedi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *