Mahrem Ne Demek? (Correct answer)

Mahrem kişiler kimlerdir?

Bu kimseler şunlardır:

  • Bir başkasıyla evli kadınlar.
  • Gayrimüslim erkekler.
  • Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar (Ehl-i kitap) haricindeki kadınlar.
  • Eşin kızkardeşleri.
  • Eşin kardeşlerinin çocukları (evlilik bağıyla edinilen yeğenler)
  • Eşin teyze ve halaları

Mahrem bölge ne demek?

Mahrem, kişisel veya özel bölgeler, moda ve kültürel normlar gereği, kamusal alanlarda ve geleneksel ortamlarda geleneksel olarak giysilerle örtülmüş insan vücudundaki bir yerdir. Bazı kültürlerde, bu bölgelerin açığa çıkarılması dini bir suç olarak görülür.

Mahrem ve namahrem kimlerdir?

Mahrem: Haram olan, yani bir kadının evlenmesi dinen caiz olmayan akrabalar demektir. Nâmahrem: Haram olmayan, yani bir kadının evlenmesinde; dinen bir mahzur olmayan erkek demektir. Bu erkeklerin kimler olduğu her iki âyette de bildirilmiştir.

Mahremiyet nedir kısaca anlamı?

Mahrem kelimesi Arapça “haram” kelimesinden türemiştir ve “yasak, yapılması yasaklanmış olan, özel alana ait olan, tabu, kutsal” gibi anlamlara gelir. Bilgisayar dilinde mahremiyet “kişisel gizlilik” olarak tanımlanır. Din kültüründe ise yine “gizlilik, özel hayatın gizli tutulması” anlamlarını karşılamaktadır.

Kadın kadının avret yerini görmesi günah mi?

Erkeğin yabancı kadında avret yerine bakması günah olduğu gibi erkek erkeğin ya da kadın kadının avret yerlerini görmesi de haramdır. Kadının kadın için avret mahalli sınırları da bu şekildedir. Kadının yabancı erkek için avret mahalli ise, el ve yüz hariç tüm bedenidir.

You might be interested:  Gayrimüslim Ne Demek?(Çözülmüş)

Dayı Yegen haram mi?

“Dinimizde, kuzen olarak nitelendirilen, amca, dayı, hala ve teyze çocuğuyla evlenmesi caiz görülmüş ama çok da tavsiye edilmiş de değil. Kişi kendi yeğeniyle, halasıyla, teyzesiyle, dayısıyla hiçbir şekilde evlenemez. İslam dininde bunlar kesinlikle haram kılınmıştır.

Erkekler ne zaman nâmahrem olur?

Daha sonra on yaşına kadar sadece ön ve arka uzuvları ve bunların çevresi ile uyluklar avret kabul edilir. Çocukların on yaşından sonra erkek olsun kız olsun, avret yerleri, namazda ve namaz dışında, erginlik çağına ulaşmış kimselerin avret yeri gibi sayılır.” [İbn Abidîn, Reddü’l-Muhtâr, Mısır, (t.y), I/378].

Erkeğin mahrem yeri neresidir?

Hanefi mezhebine göre Setr-i Avret erkekler için göbek ile diz kapakları arası (göbek hariç diz kapakları dahil) kadın için ise eller, ayaklar ve yüz hariç bütün vücut Setr-i Avret bölgeleri sayılmaktadır. Şafi ve Hambeli mezheplerinde erkekler için göbekle diz kapakları arası avret bölgesi kabul edilmektedir.

Kocanın erkek kardeşi nâmahrem mi?

Mesela hala kızları, amca kızları, teyze kızları, dayı kızları, amca hanımı, dayı hanımı, baldız, hanımın teyzesi, hanımın halası vs. kadınlar erkeğe namahremdir. Kadın için aynı sınıfların erkekleri namahremdir. Bunlara kocasının erkek kardeşleri, yeğenleri, amcaları ve dayıları ve oğulları da eklenir.

Kadının mahrem yerlerini kimler görebilir?

Müslüman kadınların Müslüman olmayan kadınlara göre avreti, yabancı erkeklere karşı olan avreti gibidir. Kadınların saç-baş, kulak, boyun, kol ve incikler gibi vücut kısımlarının, mahremleri olan erkekler tarafından görülmesinde bir sakınca yoktur (Kâsânî, Bedâiü’s- sanâi’, V, 121).

Mahrem TDK ne demek?

Mahrem sözcüğünün TDK ‘ya göre üç farklı anlamı bulunmaktadır. Birinci anlam; yakın akraba olması nedeniyle nikâh düşmeyen kişi. İkinci anlam; başkalarının duymaması, öğrenmemesi gereken, gizli olan şey. Üçüncü anlam olarak ise sırdaş demektir.

You might be interested:  Hürmet Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Mahremiyet nelerdir?

Mahremiyet Kavramı Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde ise “ mahremiyet ” için gizlilik, “ mahrem ” için “yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen (kimse)”, “başkalarına söylenmeyen, gizli” ve “sırdaş” tanımları yapılmaktadır. Mahremiyet ise özünde “yasak olma”, “yasaklama” ve “sınır koyma” anlamlarını barındırmaktadır.

Mahremiyet nedir temel dini bilgiler?

Mahremiyet, şahısların, diğer insanların öğrenmelerini istemedikleri özel hâllerine denir. Mahremiyetin ihlali, izni ve rızaları olmadan insanların özel yaşamlarına girmek, özel bilgi ve belgelerine ulaşmak, gizli konuşmalarını dinlemek demektir.

Mahremiyet nedir örnek?

TDK’ya göre mahremiyet kelimesinin ilk anlamı, bir kişiye ya da topluluğa mahsus olan bilgi ve özelliktir. Bu kelime aynı zamanda gizlilik manasına da gelir. Örnek Cümle: Herkes başkalarının mahremiyet hakkına saygı duymalı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *