Literal Ne Demek? (Question)

Literal ne demek TDK?

Her şeyi harfi harfine yerine getiren: kelimesi kelimesine tercüme eden. Hakikate uygun.

Literal anlamda ne demek?

Literal kelimesi Türkçe’de “1. harflere ilişkin, 2. harfî, sözcük anlamını gözeten” anlamına gelir. İngilizce literal “1. harflere ilişkin, 2. harfî, sözcük anlamını gözeten” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince littera “harf, yazı” sözcüğünden +al sonekiyle türetilmiştir.

Literal ne için kullanılır?

cümlenin ya da paragrafın manasına bakmadan yani kelime kelime yapılan çeviri literal dır.

Literal yaklaşım ne demek?

1. anlamı s. harfi, kelimesi kelimesine: her şeyi harfi harfine yerine getiren: kelimesi kelimesine tercüme eden; hakikate uygun. literalism i. harfi harfine açıklama taraftarlığı. 2. anlamı tam. kelimesi kelimesine.

Şümullü olmak ne demek?

sıf. Etkisi veya anlamı birçok şeyi içine alacak şekilde yaygın olan, birçok şeyi kapsayan: “ Şümullü bir târif.”

Şümullü ne demek felsefe?

Kapsamı geniş olan, birçok şeyi etkileyen veya içine alan, kapsamlı.

Rasyonel ne anlama gelir?

Rasyonel kelimesinin anlamı, ”Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, hesaplı, ussal” olarak TDK Sözlüğünde yer almaktadır. Bu anlamı genel terim anlamıyla ilişkilendirmek gerekir. Genel ifadesi bu şekilde bilinir. Rasyonel kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir.

Moron ne anlama gelir?

Moron kelimesi, zeka geriliğini ifade eden kavramlardan biridir. IQ’sü 51 ve 70 olan insanlara verilen bir addır.

Literatüre girmek ne demek?

Belirli bir konu hakkında, var olan kaynaklar ve daha önceden yapılmış çalışmalardan elde edilen bilgilerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması aracılığıyla bu konuya ait bilgi toplanmasına literatür taraması denir. Bir makale, tez vb. yazarken literatür taraması yapmak son derece önemlidir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *