Lehdar Ne Demek?

Lehtar, sigorta poliçeleri açısından sigortadan faydalanan kişiye işaret eder. Sigortayı yaptıran kişi lehtar sıfatı kazanabileceği gibi, bir başkası tarafından yaptırılan sigortadan, doğrudan veya dolaylı olarak faydalanan kişiler de lehtar sıfatı kazanabilir.

Lehdar ne anlama gelir?

Hukuk alanında kullanılan lehtar kelimesinin anlamı, senet üzerinde adı yazılı olan birey demektir. Diğer bir deyişle hamiline veya emrine yazılı senetler için lehtar senedi elinde bulundurur durumda olan ya da emrinde tutan kişiyi ifade eder.

Lehdar alıcı mı?

Havalede taraflar Amir: Havale emrini veren (yollayıcı), Lehdar: lehine havale verilen ( alıcı ), Banka: havaleyi ödemekle görevlendirilen, yollayıcı ile aracı arasındaki para gönderme işlemine aracılık eden taraf (ödeyici).

Bankalarda Lehdar ne demek?

1- Bono, çek, poliçe gibi ticari senetlerde, söz konusu senetlerden fayda sağlayabilecek olan kişi anlamına gelmektedir. Lehdar ‘ın ismi, senet üzerine yazılı durumda olur. Hamiline yahut emrine yazılı durumdaki senetler için ise, senedi elinde bulundurur durumda olan veya emrinde tutan kişi ifade etmektedir.

Hamil ve lehtar nedir?

Çek düzenleyen sahibine “keşideci”, çekin muhatabı ve meblağı alacak kişiye ” lehdar “, ödeme yapacak olan tarafa da “muhatap” denir. Bankada bir karşılığı olmadan düzenlenen çeklere “karşılıksız çek” denir. Çekin üzerinde lehdarın adı yazılı ise “nama yazılı çek”, lehdarın adı bulunmuyorsa ” hamiline çek” denir.

Lehtar kime denir?

Lehtar, sigorta poliçeleri açısından sigortadan faydalanan kişiye işaret eder. Sigortayı yaptıran kişi lehtar sıfatı kazanabileceği gibi, bir başkası tarafından yaptırılan sigortadan, doğrudan veya dolaylı olarak faydalanan kişiler de lehtar sıfatı kazanabilir.

You might be interested:  Kelamullah Ne Demek?(Çözünme)

Tapuda lehtar kimdir?

Lehdar yada Menfaattar; Çek, bono, poliçe gibi ticari senetlerde, bu senetlerden yaralanabilecek yani senet üzerinde adı yazılı olan kişidir. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehdar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir.

Banka dekontunda Lehdar ne demek?

Lehdar ‘ın diğer adı Menfaattar’dır. Lehdar yada Menfaattar; Çek, bono, poliçe gibi ticari senetlerde, bu senetlerden yaralanabilecek yani senet üzerinde adı yazılı olan kişidir. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehdar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir.

Amir lehtar nedir?

Amir: Akreditife konu olan mal veya hizmeti satın almak için, akreditif sürecini başlatmak üzere bankasına başvuran taraftır. Amir Banka: Amirin talimatları doğrultusunda akreditifi açan ve akreditif altında lehtara karşı şartlı ödeme taahhüdü altında giren bankadır. Lehtar: Lehine akreditif açılan satıcıdır.

Poliçede lehtar kimdir?

Herhangi bir kişi, poliçeyi düzenleyen keşideci veya poliçeyi kabul eden muhatap poliçede lehdar olarak gösterilebilir (TTK.m.585).

Çekin özellikleri nelerdir?

Çekin 7 özelliği

  • Üzerindeki metinde “ çek ” kelimesi olmalıdır.
  • Çekin muhatabı bankadır.
  • Çekin üzerinde vergi kimliği numarası olmazsa çek hükümsüz sayılır.
  • Çek nama, emre veya ‘hamiline ödenmek üzere’ düzenlenebilir.
  • Vadesi yoktur, görüldüğünde ödenir.
  • Düzenlendiği yerde ödenecekse 10 günlük ibraz süresi vardır.

Bonoda keşideci kimdir?

Firma isminin yanında firmanın sahibi olan gerçek kişinin adı ve soyadı da yazılmışsa senet, bono niteliği taşıyacaktır. Lehtar veya hamil tarafından firma sahibinin adı ve soyadı bonoya sonradan eklenirse, senedin bono niteliği taşıyabilmesi için bonoyu düzenleyen kişi yani keşidecinin imzası gerekecektir.

Çeke kaşe basılır mı?

Tüzel kişi adına çeki düzenleyen gerçek kişinin adı ve soyadı, çek yaprağı üzerine matbu olarak, kaşe basılmak suretiyle veya el yazısı ile yazılabilir. Şirket yetkilisinin adı soyadı imzası yeterlidir. Kaşe zorunluluğu yoktur.

You might be interested:  Akts Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Çek düzenleyen kişiye ne denir?

Keşideci: Kelime anlamı olarak çek düzenleyen kişi olan keşideci, bankalara çek defteri başvurusunda bulunan ve gerekli şartları sağladıktan sonra çek defteri elde eden bireyler veya tüzel kişidir. Çek sayfası üzerinde keşidecinin adı, soyadı ve banka hesap bilgileri bulunmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *