Lafügüzaf Ne Demek?

Lafı güzaf nedir TDK?

Boş söz ve saçma anlamlarını taşıyan ‘ Güzaf ‘ kelimesiyle; söz, özellikle anlamsız söz anlamlarını barındıran ‘Laf’ kelimesinin birleşmesiyle meydana gelen ‘Lafügüzaf’ sözcüğü, Türk Dil Kurumu’na göre boş söz anlamı taşımaktadır.

Lafuguzah ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında lafügüzaf Kelimesi ‘Boş söz’ anlamına gelmektedir. Gereksiz olan ve dile getirilmesi gereken herhangi bir cümle için karşılık olarak söylenebilmektedir. Lafıgüzaf Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Lafı güzaf kelimesi sözlük anlamı olarak ‘boş söz’ şeklinde biliniyor.

Lafı güzel ne demek?

farsça laf ve güzaf sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. “boş laf ” demenin en güzel şekli. cümlede kullanıldığında mutlu olunan söz öbeklerinden.

Lafı ne demek?

Söz, lâkırdı. Sonuçsuz, yararı olmayan söz. Konuşma. Konu, mevzu, bahis.

Zaf ne anlama gelir?

zayıflık, kuvvetsizlik. mesela ihtiyarlık kaynaklı kuvvetsizlik, za’f-ı pîrî olarak adlandırılır. ya da za’f göstermek denir. örneğin, ali fuat (cebesoy) paşa’nın batı cephesinde “za’f göstermiş” olduğu söylenir.

Namütenahi T ne demek?

Namütenahi Kelimesinin Anlamı: Ucu bucağı olmayan, sonsuz ya da sınırsız anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır.

Keyf ne demek TDK?

Keyf ne demek TDK? İstek, heves, zevk: “Ağır ağır keyifle başladım kahvemi çekmeye.” -S. F.

Laf vermek ne demek?

yurdumuzun güney kesimlerine özgü bir deyim olup, bir konu hakkında fikir beyan etmek anlamına gelir. yurdumuzun iç kesimlerinde ağzının payını vermek anlamına gelir. yurdumuzun kuzey kesimlerinde dedikodu malzemesi olmak anlamına gelir. ve milletin ağzına laf vermek şeklinde ifade edilir.

You might be interested:  Genderfluid Ne Demek? (Correct answer)

Laf gelişi ne demek?

Lafın gelişi yani, henüz kovit filan olmamışsınızdır anlamında.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *