Kuruma Ibraz Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Kanıtlanmış olayları resmi belgelerle mahkemeye sunmaktır. Örnek verecek olursak; alacaklı ile borçlu arasında çıkan uyuşmazlıklarda borçlu taraf ödeme yapmazsa ve alacaklı kişi borç senedini mahkemeye ibraz ederse, borçlu mecburen ödeme yapar.

Kuruma ibraz etmek nedir?

Kuruma ibraz etmek nedir? İstenen belgeler arasında adli sicil, ikamet belgesi, kişisel belgeler ve sağlık raporu olmaktadır. Bu belgelerin iş başvurusunda verilmesi de kuruma ibraz edilme anlamı taşır. Kuruma ibraz etmek bu tanımı ile birlikte gerekli olan belgelerin kurum ya da kuruluşa verilmesi anlamına gelir.

Belge ibraz etmek ne demek?

1- Ortaya koyma, çıkarıp gösterme. Bu anlamlarına daha çok mesleki terimler içeriğinde rastlanmaktadır. 2- Herhangi bir uyuşmazlığa ilişkin bir belgenin ya da belge örneğinin mahkemeye sunulması.

Tapuda ibraz etmek ne demek?

Senedin ödenmesini ya da kabulünü sağlamak üzere, senedi elinde bulunduranın bunu borçluya göstermesi.

Ibraz ne demektir hukuk?

Yani ibraz edilen şey, belgeler ile kanıtlanan, resmi olarak varlığı kabullenmiş olaylar olmaktadır. Bir nevi kanıtlama olarak da bilinen bu kelime, belgeler ile kanıtlama, olayları ispatıyla beraber resmi kaynaklara dayandırılacak bir şekilde ortaya çıkarma demektir.

Nüfus cüzdanı aslını ibraz etmek ne demek?

Kimlik ibrazı, resmi işlemlerin yürütülmesi sırasında kimliğin gösterilmesi durumudur. Oy vermek ya da bankada işlem yapabilmek için kimliğinizi göstermeniz gerekmektedir. Bir nevi kişinin kendisi olduğunu kanıtlamasını sağlayan kimlik ibrazı ile olaylar resmi kaynaklara dayandırılarak ispatlanabilir.

You might be interested:  Yalaka Ne Demek?(Çözülmüş)

Senet ibraz etmek ne demek?

TTK 708/1: “Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bir poliçenin hamili, poliçeyi ödeme gününde veya onu izleyen iki iş günü içinde ödenmek üzere ibraz etmelidir.” Bonolar nitelikleri gereği sürekli devir işlemine konu olurlar.

Ibraz ne demek oluyor?

Ortaya koymak, çıkarıp göstermek anlamında kullanılan biraz, genellikle mesleki olarak kullanılan bir terimdir. Resmi işlemlerde kullanılan bu kelime grubunun açıklaması genel olarak halk arasında beyaz etmek ile eş anlamda kullanılır.

Çekte ibraz süresi geçerse ne olur?

İbraz süresi geçmişse, banka çek bedelini ödemekle mükellef değildir. İbraz süresinin sona ermiş olması şartına bağlı olarak ödeme konusunda muhatap bankaya tanınan bu seçimlik yetkinin yanı sıra aynı şarta bağlı olarak keşideciye de çekten cayma hakkı tanınmıştır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *