Kozmopolit Ne Demek?(Çözünme)

1544 «», , , , .

Kozmopolit şehir ne demek?

Yunanca kökenli olan ‘ kozmopolit ‘ kelimesi, ‘evren’ veya’dünya’ anlamlarına gelen ‘kosmos’ ile ‘yurttaş’ anlamına gelen ‘polites’ten türetilmiştir. ‘ Kozmopolit ‘, ‘dünya yurttaşlığı’ ya da ‘evren yurttaşlığı’ gibi anlamlara gelir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan anlamıyla, ‘çeşitli kimseleri barındıran topluluk’tur.

Kozmopolit düşünce ne demek?

Kozmopolitanizm, bireyin insanlık adı verilen büyük komüniteye aitliğini savunan, yerel nitelikteki bağlılığın yerini evrensel bağlılığın aldığı, evrensel düşüncelerin benimsendiği, tüm dünyanın ülke ya da vatan olarak görüldüğü; genellikle bu görüşlerle ilgili etiksel, sosyolojik ve siyasi felsefelerin tanımlanmasında

Kozmopolit erkek ne demek?

İnsanlar arası farklılıkların göz ardı edilmesi ve herkesin eşit görülmesini anlatan bir kelimedir. Farklı yerlerde yaşayan ve farklı kültürlere sahip olan kişilerin hoşgörülü davranarak dünya toplumuna katılması demektir.

Kozmopolit ne demek cümle içinde kullanımı?

Kozmopolit kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Kozmopolit kelimesi Fransızca kökenlidir. – Kapağı Londra’ya atan Avrupalılar hep bu kozmopolit semtte barınmış. – Namık Cemil, milletini hiçe sayan kozmopolitlerden de değildi.

Kozmopolitik insan ne demek?

Kozmopolit, kişinin insanlık ismi verilen büyük bir komüniste aitliği savunan, yerel niteliğin yerini evrensel bağlılığın aldığı ve evrensel düşüncelerin benimsendiği bir dünya görüşüdür. Türk Dil Kurumuna göre kozmopolit kelimesinin kelime anlamı; kozmopolit olma durumu şeklinde verilmektedir.

You might be interested:  Benamus Ne Demek?

Kozmolotik nedir?

Kozmoloji ile uğraşan bilim insanlarına kozmolog veya evren bilimci denir.

Kozmopolit tip nedir?

(Yun. kosmos: dünya; polites: hemşehri) Dünyanın her tarafına yayılmış canlı türleri. Fr. Her yabancı şeye karşı alaka gösteren, milliyet duygularından mahrum kimse.

Kozma politik nedir?

Kozmopolit; değişik uluslardan, ırklardan olan kimseleri bir araya getiren, barındıran, kapsamaya denir. Kozmopolitan, Yunanca cosmos (evren) ve polis (kent) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir terimdir.

Küresel kozmopolit nedir?

Kozmopolitan demokrasi, farklı seviyelerde norm ve demokrasi değerlerinin uygulanmasını araştıran siyasi bir kuramdır. Halk tarafından, halk için küresel yönetim anlamına gelebilir. Bu tip demokrasi modelinde kararlar tek bir otoriter hiyerarşik biçimden kaçınılarak vatandaşlar tarafından alınır.

Kozmopolitasyon ne demek?

1. çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran: 2. kozmopolite özgü olan.

Kozmopolitan kimlikler nedir?

Hem geride bıraktığına sadakatle bağlı kalır hem de vardığı yere ait hisseder kendisini. Öyle ki göçmenlerin kimlikleri, farklılığa rağmen değil farklılık aracılığıyla yaşayabilen ve kendilerini durmaksızın üretebilen ve hatta yeniden üretebilen kimliklerdir.

Kozmopolit tür ne demek?

Kozmopolit dağılım, biyocoğrafyada bir taksonun uygun yaşam alanları içerisinde tüm dünyaya yayıldığı durumlar için kullanılan bir terimdir. Terim aynı zamanda bazı hastalıklar içinde kullanılabilir. Diğer örnekler arasında insanlar, liken türü Parmelia sulcata ve yumuşakça cinsi Mytilus verilebilir.

Kosmos ne demek TDK?

Sözcük olarak bezeme, süsleme, donatma anlamına gelen kosmos, ilkçağ Yunan felsefesinde “evren” (acun), “evrenin düzeni”, özellikle de fiziksel ya da görünür dünyanın uyumlu birliği anlamında kullanılmıştır.

Teşkilatçı ne demek tarih?

TEŞKÎLÂTÇI. sıf. ve i. Teşkîlât kurmakta ve yönetmekte usta olan (kimse): Selçuk beylerinin o târihte ne kadar müteşebbis, cüretkâr, teşkîlâtçı olduğunu göstermektedir (Yahyâ Kemal).

Seküler kadın ne demek?

Seküler, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *