Konsültasyon Ne Demek? (Question)

Konsultasyon ne demek?

Konsültasyon, bir hastalığa konulacak teşhis veya uygulanacak tedavi ile ilgili olarak hekim ve dişhekimlerinin birbirlerine danışması, aralarında görüş alışverişinde bulunması olarak tanımlanabilir.

Konsültasyon neden istenir?

Konsültasyon, hekimin uzmanlık alanı dışında kalan konular hakkında, o alanda uzman hekimden tıbbi yardım alması anlamına gelmektedir. Bu durum hekimin özen yükümlülüğünün bir sonucudur. Hekim tıbbi müdahaleyi, teşhis ve tedaviyi gerçekleştirirken özen yükümlülüğüne uygun hareket etmelidir.

Konsultasyon hastalığı nedir?

Bir hastalık konusunda birkaç hekimin bir araya gelerek teşhis koyması anlamına gelen konsültasyon, bilgi alışverişi anlamına gelir. Tıpta, çeşitli dallarda uzman olan hekimlerin, tam aydınlatılmamış bir vaka yahut teşhisi zor bir hastalık karşısında yaptıkları fikir alışverişi, istişare yapmasına konsültasyon denir.

Konsültasyon Poliklinik nedir?

Hekimin hasta merkezde olmak üzere, farklı bir alanda çalışan hekimlerden bilimsel ve teknik açıdan aldığı yardım ya da danışmanlık, konsültasyon ya da danışım olarak adlandırılmaktadır.

Konsülte ne demek sözlük anlamı?

sıf. (Fr. consulté) (Hekimler için) “Bir araya gelerek bir hasta hakkındaki görüşlerini ortaya koymak, fikirlerini bildirmek” anlamına gelen Konsülte etmek söyleyişinde geçer.

Konsültasyon nedir nasıl uygulanır?

3.TANIMLAR: Konsültasyon: Tanı ve tedavi amacı ile hastanemize başvuran hastalardan sorumlu doktorun, hastasının tanı/tedavi ve takibinde gerekli gördüğünde diğer klinikler ile görüş alışverişinde bulunmasıdır.

Konsultasyon nasil istenir?

Müdavi hekim konsültan hekimden sözlü veya yazılı olarak konsültasyon isteğinde bulunur. Acil durumlarda veya konsültan hekime duyulan saygıdan ötürü sözlü istekte bulunulabilir, ancak bu durumda da yazılı istek formunun kullanılması uygundur.

You might be interested:  Tahrik Etmek Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Konsultasyon nasıl yazılır?

Antik Roma ve Yunan döneminde yaşayan hekimlerin, hastanın sağlığı hakkında görüş bildirmesine konsültasyon denirdi. Kelime İngilizcede ”consulting”, Fransızcada ise ”consultation” şeklinde yazılır.

Kons atmak ne demek?

Conversation. Asistanların dilinde argo-jargon bir kullanım yaygınlaşıyor, duyunca irkiliyorum: ” Kons atmak “;yani başka branştan görüş almak,konsultasyon.

Konsultan hekim ne demek?

Amaç: Tıbbi konsültasyon bir hastalığa tanı koymak ya da hastalığı tedavi etmek amacıyla birden fazla hekimin görüş alışverişinde bulunması olarak tanımlanmaktadır. Konsültasyon istenen hekime ‘ konsültan ‘, konsültasyonu isteyen hekime ise ‘müdavi’ hekim denmektedir.

Hastanin TDRO nedir?

“tarafınızca değerlendirilmesi rica olunur”un kısaltması.

Eğitimde müşavirlik nedir?

Okullarda yapılan konsültasyon çalışmaları, öğrencinin eğitimi ile ilgili ya da yetişmesinden sorumlu bir ya da daha fazla kişinin, psikolojik danışman ile işbirliği yaparak, öğrencinin gelişmesi için kurdukları yardım ilişkisi olarak tanımlanabilir (Akman, 2002).

Konsültasyon tedavisi nedir?

Konsültasyon, bir hastanın ve hastalığının takibi ve tedavisi konusunda, ilgili dal hekimlerinin bilgi, tecrübe ve önerilerine uyularak hastanın izlemine verilen isimdir.

Sağlıkta kons nedir?

bir sağlık kuruluşunda bir doktorun bir hastaya konsültasyon yoluyla tanıyı ve izlenecek tedaviyi birlikte belirlemek amacıyla ilgili diğer doktorları hastanın yatak başında veya seminer odası gibi bir ortamda toplantıya çağırması.

Konsültasyon testi nedir?

Konsültasyon, çeşitli durumlarda başvurulan bir yoldur. Psikiyatrik (ruhî) bozukluklar gösteren bir hastada dâhiliye uzmanı bir hekimin teşhisi ve görüşleri yetersiz kalabilir. Hastanın belirtileri onu şaşırtabilir. Böyle durumdaki hekimin yapacağı iş “psikiyatrik konsültasyon ” isteğinde bulunmaktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *