Konsolide Ne Demek?(En iyi çözüm)

Konsolide etmek ne anlama gelir?

Konsolide etmek ne anlama gelir? Birbirine benzeyen ayrı şeylerin birleştirilmesi, birlemek. Konsolide rapor. Aralarında sermaye ilişkisi bulunan firmaların muhasebe tablolarının, borç ve alacak işlemlerinin birbirlerine mahsup edilmek suretiyle birleştirilerek ortak bir mali tablo ortaya çıkarma işlemidir.

Konsolide olan ne demek?

Kelime anlamı olarak konsolide vadesi uzatılan borç anlamını taşımaktadır. Özellikle devletler arası ilişkilerde bir devletin borçlarını konsolide yoluyla daha uzun vadede ödemesine izin verilir. Yani borçları erteleyerek daha sonra ödemesi için süre verilmesidir.

Konsolide olmus ne demek?

tanım: toparlama, merkezileştirme, yığınlayıp düzenleme.

Konsolide görünüm nedir?

Konsolidasyon; distal hava yolları ve alveollerde hava yerini sıvı, ödem, kan, hücreler almasıdır. Konsolidasyon gölge koyuluğu şeklindedir.Parankimde artmış yoğunluk, havayollarında düşük yoğunluk( hava bronkogramı) izlenebilir. Konsolide alanda bronkovasküler yapılar görülemez.

Siyasette konsolide etmek ne demek?

ekonomiden sonra politik literatürde de kullanılmaya başlanmış birleşik fiil. tdk vermemiş. politikada “güçlendirmek, pekiştirmek, sağlamlaştırmak” anlamında kullanılıyor.

Kriptoda konsolide ne demek?

Akümülasyon: Fiyatın belli bir süre boyunca yatay seyretmesi, konsolidasyon.

Konsolide olan şirket ne demek?

İş dünyası içerisinde işletme konsolidasyonu, ayrı olan şirketleri birleştirme anlamını taşır. Tam olarak anlamı ise ayrı şirketlerin birleşimiyle beraber üretim alanlarının birleşimi, işlevsel alanlarda tek kol olma sürecidir. Genelde finansal konsolidasyon alanında yoğun bir şekilde kullanılır.

You might be interested:  Gayrimeşru Ne Demek?(Çözünme)

Konsolide satış ne demek?

aralarında sermaye ilişkisi bulunan şirketlerin aynı tarihli veya aynı döneme ilişkin bilanço kalemlerinden ve karşılıklı ilişkiden doğmuş kayıtlarının bir araya getirilerek düzenlenen bilançodur.

Borsada konsolide bilanço nedir?

Konsolide finansal tablolar da aynı amaçla hazırlanmasına karşın, birden fazla firmanın işlemlerini sunmaktadır. Başka bir deyişle, aralarında sermaye ilişkisi olan firmaların aynı tarih veya döneme ait bilanço kalemlerinin ve ilgili kayıtların bir araya gelmesiyle oluşturulan bilanço, konsolide bilançodur.

Konsolide ne demek Jeoloji?

Doygun zeminlerde, hava suyun yerini almadan, su muhtevasının düşümüne konsolidasyon adı verilmektedir. Bir üst yapı yükü veya toprak dolgusu ağırlığı altında efektif düşey gerilmedeki artış sonucu, zamanla zemin yüzeyinde meydana gelen oturmaya konsolidasyon denir.

Normal konsolide ne demek?

Bir zemin tabakası üzerine, şu anda etkiyen yük o tabaka üzerinde etkimiş en yüksek konsolidasyon basıncına eşitse o tabaka için normal konsolide olmuş kil denir.

Konsolide denetim ne demek?

Yukarıdaki açıklamalarımızda da yer vermiş olduğumuz konsolide denetim, bankaların finansal durumlarının içinde oldukları bütün ile birlikte denetlenmesidir. Bu bütüne hakim ortaklık ve bağlı ortaklıklar ile ortaklıklar topluluğu işletmeleri, yurt içi ve yurt dışı şubeleri dahildir.

Akciğerde buzlu cam görünümü nedir?

Buzlu cam opasitesi, Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi (YÇBT)’de vasküler ve bronşial yapıları örtmeden akciğer dansitesindeki sisli artışı tanımlayan bir terimdir.

Konsolide ülke ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında konsolide devletin kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yayılması ve ertelenmesi anlamını taşımaktadır.

Ekonomi konsolide etmek ne demek?

Kısaca konsolidasyon vadesi uzatılan bir borç anlamına gelmektedir. Kısa vadeli olan genel anlamda devlet borçlarının uzun vadeli olan borca dönüştürülmesi ya da ilgili borcun vadesinin ertelenmesi anlamındadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *