Konjonktürel Ne Demek?(En iyi çözüm)

Konjonktürel ne anlama gelir?

Konjonktür Nedir? Konjonktür, bir ülkenin var olan ekonomik hayatının yükselme ve de alçalma yönünde göstermiş olduğu inişli ve çıkışlı dalgalı olan hareketlerinin bütünüdür. Her çeşit durumun ve de şartın ortaya çıkarmış olduğu sonuç olarak da tanımlanır.

Konjonktür ne demek TDK?

TDK ‘nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ konjonktür ‘dür. KONJONKTÜR NE DEMEK? 1– Geçerli durum. 2– Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç.

Konjonktürel koşullar ne demek?

Belirli koşullar ve durumla tanımlanan toplu durum; belirli bir durumu oluşturan öğelerin tümü.

Konjonktürel ne demek Ekşi?

fransızcası ”conjoncture” sözcüğüdür. tdk’ ya göre anlamı; 1. geçerli durum. 2. her türlü durumun ve şartın ortaya çıkardığı sonuç. dönem diyebiliriz kısaca. bir ülkenin sosyal, siyasi ve ekonomik olarak bağlı olduğu unsurlar iç ve dış faktörlerle konjonktürel özellik göstermeye müsaittir.

Konjonktürel ne demek 11 sınıf?

Konjonktürel kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş olup, kelime anlamı ile belirli bir durumun ortaya çıkardığı süreç veya sonuç demektir. Az bilinen bu kelime özellikle siyasi alanlarda kullanım alanına sahiptir.

Spesifik belirti ne demek?

Spesifik sözcüğü; özellikli, sadece bir çeşide, bireye, olaya has olan ve o çeşidin kendine has yanlarını oluşturan veya özel, özgül, ayrıt edici manalarını taşımaktadır. Bu kelime aynı zamanda ”önceden belirtilmiş olan, belli, aşikar” manalarına da gelmektedir.

You might be interested:  Efulim Ne Demek?(Çözünme)

Pragmatist ne demek TDK?

Pragmatik kelime anlamı olarak TDK açısından, ‘yararcı ve iş ile eyleme geçme’ biçiminde ifade edilmektedir. Fakat bu kelime felsefi açıdan bakıldığında daha derin bir anlama sahip. Bu doğrultuda pragmatik felsefi açıdan gerçeğin temel ölçütünün pratik değerler olduğunu savunur.

Meftun olmak ne demek TDK?

Türk Dil Kurumunca tutkun, gönül vermiş, vurgun anlamında kullanılan meftun kelimesi Arapça kökenlidir. Osmanlı döneminde sıklıkla kullanılan meftun kelimesi, aşk konsepti içerisinde kullanılır. Meftun nedir sorunun yanıtı genellikle tutku ve ele geçirmek kelimeleriyle birlikte düşünülebilir.

Seküler kadın ne demek?

Seküler, dinden bağımsız, dinî ya da ruhanî olmayan; manastır düzeninin bir parçası olmayan.

Konjonktürel dalgalanma nedir aşamaları nelerdir?

‘ Bir ülke ekonomisinin reel üretim hacminde ortaya çıkan inişler ve çıkışların oluşturduğu görünüme konjonktür dalgaları adı veriliyor. Tipik bir konjonktür dönemi 4 aşamadan oluşuyor: Çıkış, tepe, iniş, dip. Ekonomik konjonktürün çıkış aşaması çok güçlü olmuş ve uzunca bir süre devam etmişse buna genişleme deniyor.

Devrevi zaman ne demek?

Devrevi zaman, tarihçinin dönemsel dalgalanmalar, yükseliş ve inişler ekseninde gerçekleşen bölümlenmeler arasındaki sürece odaklandığı zamandır. Uzun süre, kısa ve devrevi zamanı çok çok aşan, yüzyıllık ya da çok yüzyıla yayılan olayların zamanıdır.

Konjonktürel ittifak nedir kısaca?

Devletlerin ülke güvenliğini sağlamak ve ekonomik çıkarlarını gözetmek için yaptıkları ittifaka, konjonktürel ittifak adı verilir. Bu tür ittifaklar, ülkelerden birinin mevcut durumu değiştiğinde dağılır.

Konjonktür nedir matematik?

Konjektür, çoğunlukla yetersiz zeminlere dayanılarak gerçek, doğru, hilesiz olduğu farz edilen bir önermelere verilen ad. Matematikte konjektür, doğru gibi görünen fakat kanıtlanmamış önerme ya da teoremler için kullanılır.

Statükoyu korumak ne demek?

Status quo veya statüko, bir olgunun günümüzdeki durumunu belirten bir Latince deyiştir. ” Statükoyu sürdürmek”, var olan durumu olduğu gibi korumak anlamına gelir.

You might be interested:  Lenf Nodları Ne Demek? (Question)

Konvansiyonel yaklaşım nedir?

Geleneksel( konvansiyonel ) tedavi yöntemleri bilimsel olarak test edilmiş ve etkili ve güvenli bulunmuştur. Tamamlayıcı tıp konvansiyonel tedavi yöntemlerine ilave olarak kullanılır. Alternatif tıp ise kanıtlanmamış tedaviler ve ürünleri kapsar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *