Konfigürasyon Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Konfigürasyon ne anlama geliyo?

Konfigürasyon kelime anlamı olarak yapılandırma anlamına gelmektedir. İngilizcedeki anlamı ise atomların uzayda dizilimleri ve düzenlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Konfigürasyon kelimesi bilgisayar sistemlerinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Konfigürasyon ne demek telefon?

Konfigürasyon ne demek telefonda? Konfigürasyon profilleri, iPhone’u kurumsal veya okul ağlarıyla ya da hesaplarıyla kullanmak için ayarları tanımlar.

Yazılımda konfigürasyon nedir?

Bilişim dünyası ile bu kelimeyi birleştirdiğimizde, “sistemde bulunan bileşenlerin yapılandırılması, tekrar düzenlenmesi” anlamının ortaya çıktığını görürüz. Bilgisayar sistem yapılandırmaları; bir sistemin istenen durumunun tanımlanmasını ve ardından bu sistemlerin oluşturulup bakımının yapılmasını içerir.

Konfigürasyon nedir bilgisayar?

Genellikle “ bilgisayar toplamak” şeklinde dilimize yerleşmiş. Fakat doğru kullanımı ile “ bilgisayar konfigürasyonu oluşturmak” olarak tanımlayabiliriz. Bu da bilgisayarların, her bir bileşeninin elektriksiz üretim ortamında test edilmesidir.

Havacılıkta konfigürasyon ne demek?

Peki havacılıkta konfigürasyon yönetimi neyi içerir, hangi durumlar için gereklidir? Mevcut veya planlanan donanım, yazılım veya bunların bir kombinasyonunun, teknik belgelerde belirtilen ve sonuç olarak bir üründe elde edilen, işlevsel ve fiziksel özelliklerine konfigürasyon adı verilir.

Konfigürasyon konformasyon ne demek?

Polimerlerde çubuk, yumak ve sarmal şeklinde konformasyonlar gözlenir. Isıl hareketler yumaklaşmaya yetmiyorsa çubuk şeklinde sert konformasyonlar gözlenir. Konfigürasyon, bir polimer molekülünü oluşturan atomların kesin bir düzen içinde yerleşmesi anlamına gelmektedir.

You might be interested:  Istikbal Ne Demek?

Konfigürasyon ne demek Ekşi?

bir şeyin yapılandırıldığı hal. oluştuğu bileşenler, yapılan seçenekler ile gelinen durum. ucaklarin koltuk kapasite sayisinin tanimlanma sekli. genellikle “konfigrasyon” şekliyle hatalı yazılan hede.

Konfigürasyon ne demek Mühendislik?

Konfigürasyon; Fransızca kökenli olup, dış görünüş anlamı taşırken, “yapılandırma” anlamında da kullanılmaktadır. Ayrıca konfigürasyon tam olarak bir yönetim sürecini ifade eder. Bu süreç; kontrol etme, durum değişiklikleri ve denetimleri yapma, ürün ya da hizmetin entegrasyonunu sağlamayı ve korumayı hedefler.

Konfigürasyon kontrolü nedir?

Konfigürasyon biriminin fonksiyonel ve fiziksel karakteristiklerinin tanımlanması ve dokümante edilmesi, Bu karakteristiklerdeki değişikliklerin kontrol edilmesi, Değişiklik sürecini ve uygulanan statüleri kaydetme ve raporlama, Belirlenen gerekliliklerin sağlandığını ve tamamlandığını doğrulama.

Yazılımda konfigürasyon yönetimi süreci ne demektir?

Yazılım konfigürasyon yönetimi, yazılım yaşam döngüsünün başından sonuna kadar devam eden; üretilen veriyi ve yapılan güncellemeleri kontrol altında tutarak, aynı çıktının tekrar üretilebilmesini sağlamayı ve verimliliği artırmayı amaçlayan entegre bir süreçtir.

Konfigürasyon Mühendisi ne iş yapar?

Konfigürasyon mühendisi, işletmede kullanılan teknolojik sistemleri denetleyen ve geliştiren kimsedir. İşletmede yer alan ürün performanslarından sorumludur. Teknolojik gelişmelerin şirkete ve sürece entegrasyonunun yeterli düzeyde olması ve devamlılığın sağlanması konfigürasyon mühendisinin görevleri arasında bulunur.

Konfigürasyon birimi nedir?

Konfigürasyon birimi: Konfigürasyon içinde bir fonksiyonunu yerine getiren varlık veya iş istasyonu.

Yapılandırmak Nedir anlamı?

1. Düzenlemek: “Bu işi tekrar yapılandırmalıyız.” 2. Oluşturmak: “Bulunduğu yere göre yapılandırılmış.”

Organik kimyada konfigürasyon nedir?

Moleküler konfigürasyon, bir molekülün bağlarının uzamsal düzenlemesinden kaynaklanan kalıcı geometrisidir. Konfigürasyon, bağ dönüşleriyle elde edilebilen bir şekil olan kimyasal konformasyondan farklıdır.

Ağ konfigürasyonu nedir?

Ağ Konfigürasyonu Yönetimi, ağdaki her cihazın kullanım ömrü boyunca maruz kaldığı bir süreçtir. Gerektiğinde uygun ağ işlemlerini yürüterek cihaz bulma, envanter bakımı, konfigürasyon yedekleme, konfigürasyon değişiklik ve uyumluluk izleme, kullanıcı etkinliği izleme ve arıza giderme işlemlerini kapsar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *