Komplikasyon Ne Demek?(En iyi çözüm)

Komplikasyon nedir örnek?

ameliyat bug’i. “karmaşıklaşma”, bir hastalığın tedavi edilmediğinde daha sık olmak üzere farklı, daha karmaşık hastalıklara yol açması durumu için de kullanılır. basit bir nezlenin komplikasyonu sinüzit, onun komplikasyonu da menenjit olabilir örneğin.

Komplikasyon nedir kısaca tanımı?

Tıbbi anlamda ‘ komplikasyon ‘ terimi, bir rahatsızlığın, hastalığın veya tıbbi tedavi işleminin ön görülebilen istenmeyen etkileridir. Komplikasyonlar bir hastalığın gidişatını kötü yönde etkiler.

Komplikasyon nedir TDK?

Komplikasyon nedir TDK? a. tıp Karmaşıklık. Bir hastalığın devamı sırasında oluşan başka patolojik olaylar veya hastalıklar.

Komplikasyon riski ne demek?

Komplikasyon, cerrahi bir operasyon ya da uygulama esnasında ortaya çıkan, kendi içinde kusursuzca oluşan, öngörülebilse dahi önlemenin mümkün olmadığı, hasar verici sonuç ya da kabul edilebilir risk olarak tanımlanır.

Komplikasyon önlenebilir mi?

Komplikasyonlar kategorize edilir; önlenebilir, muhtemelen önlenebilir ve önlenemez komplikasyonlar.

Komplikasyon veya kabul edilebilir risk nedir?

Komplikasyon, cerrahi bir operasyon ya da uygulama esnasında ortaya çıkan, kendi içinde kusursuzca oluşan, öngörülebilse dahi önlemenin mümkün olmadığı, hasar verici sonuç ya da kabul edilebilir risk olarak tanımlanır.

Ameliyat sonrası komplikasyon ne demek?

Cerrahi komplikasyon, ameliyat esnasında veya sonrasında istenmeyen ve beklenmeyen bir olayla karşılaşmaya denir. Cerrahi komplikasyon, ameliyat esnasında veya sonrasında istenmeyen ve beklenmeyen bir olayla karşılaşmaya denir.

You might be interested:  A Priori Ne Demek? (Correct answer)

Komplikasyon hangi dil?

Komplikasyon kelimesi Fransızca üzerinden Türkçeye yerleşmiş ve yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biridir.

Komplikasyon nedir hukuk?

Komplikasyon, tıbbi standarda uygun bir müdahale yapılmasına rağmen, ortaya çıkabileceği tıp çevreleri tarafından kabul edilen ve her türlü tedbir alınmasına rağmen kaçınılmaz olarak meydana gelen zararlar ola- rak da tanımlanmaktadır9. Kimsenin öngöremeyeceği bir neticeden hekim de sorumlu tutulamaz10.

Patolojik anlam nedir?

Patoloji kelime anlamı itibarıyla (pathos= hastalık, logos= bilim) hastalık bilimidir. Hastalıklar sonucu organlarda, hücresel düzeyde meydana gelen değişiklikleri inceler. Mikroskop altında hücrelerin görünümleriyle hastalıklara tanı koyar.

Komplike düşünmek ne demek?

Komplike düşünmek, kişilerin araştırdığı bir sözcük grubudur. Komplike, karmaşık anlamıyla bilinen bir kelimedir. Komplike düşünmek ise, karmaşık düşünmek anlamına sahiptir. Bireyler karmaşık düşünceler yaşadığında, yaşanan durumu komplike düşünmek olarak ele alabiliyor.

Mahiyet ne demek TDK?

Mahiyet TDK kelime anlamı ise şu şekilde yer alıyor; 1. “Nitelik, vasıf, öz, özlük, asıl, esas.” 2. “İçyüz.”

Şeker hastalığı ölüme yol açar mı?

Ölümlerin birçoğunun kalp-damar hastalıklarına bağlı gerçekleştiği çalışma sonuçlarına göre; şeker hastalarında oran daha yüksek. Şeker hastalarının %1,8’inde, diyabetle ilişkili; kan şekerinin düşmesi, böbrek rahatsızlıkları, damarlar ve göz ile ilgili sorunlar da, ölüme neden oldu.

Komplike Diyabet Nedir?

Kan şekeri kontrolünün sağlanamaması, kısa veya uzun dönemde sağlık sorunları oluşturur. Diyabet küçük ve büyük damarlarla birlikte sinirlerin de hasar görmesine neden olabilir. Diyabetin neden olduğu bu hasarlar komplikasyon olarak tanımlanır.

Diyabette oluşan komplikasyonlar nelerdir?

Olası Komplikasyonlar Şunlardır:

  • 1.1 Kardiyovasküler hastalıklar.
  • 1.2 Nöropati (Sinir hasarı)
  • 1.3 Nefropati (Böbrek hasarı)
  • 1.4 Retinopati (Göz hasarı)
  • 1.5 Diyabetik Ayak (Ayak hasarı)
  • 1.6 Cilt hastalıkları
  • 1.7 İşitme bozukluğu.
  • 1.8 Alzheimer hastalığı

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *