Koloni Ne Demek?(Çözünme)

Koloni şeklinde yaşamak ne demek?

Bir ülkede göçmenlerin topluca oturdukları ya da yerleştikleri yer. Colonist, colonials, settlers, pioneers, colony Sömürgelere ve yerleşime açılan denizaşırı topraklara gelip yerleşen göçmenler. Aynı türden organizmaların birlikte yaşaması.

Koloni insan ne demek?

Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeyi ele geçirerek yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur. Bazı durumlarda “sömürge” ile eş anlamda kullanılır fakat sömürgeden farklı bir kavramdır.

Koloni ne demek örnek?

Koloni ne demek? (Ekonomi) Sömürge, müstemleke durumundaki ülke. 2. Bir ülkede bulunan yabancı kökenli kişilerin oluşturduğu topluluk. Örneğin ABD’deki İtalyan ya da Yahudi kolonisi gibi.

Koloni ne demek ve cümlesi?

Koloni kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre göçmen topluluğu ya da böyle bir topluluğun yerleştiği yer olarak da bilinmektedir. Koloni kelimesinin anlamı sömürge olarak ifade edilebilir.

Mikrobiyoloji de koloni nedir?

Mikrobiyal koloni, katı bir besiyeri veya yüzey üzerinde, tek bir mikroorganizma hücresinin sürekli çoğalması ile oluşan, gözle görülebilir mikroorganizma kümesidir. Bakteriler, mayalar ve küfler koloni oluşturabilirler. Mikrobiyal koloniler milyonlarca klon hücreden oluşurlar.

Koloniler neden kurulur?

Ancak Grekler bu göç hareketini sistemli bir hale getirip koloni halinde yerleşimler kurarak bağlı bulundukları şehirlerin ihtiyacını karşılamak, gerek ekonomik olsun gerekse de kültürel olarak olsun ana şehre her konuda şehre destek vermek amacıyla kurulmuş.

You might be interested:  Roza Ne Demek?

Hayvanlarda koloni nedir?

Koloni (biyoloji), karınca ve arı gibi hayvanların kurduğu sürü. Koloni (sosyoloji), göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer.

Koloni hareketleri ne demek?

Bazı mikroorganizmaların nemli katı besi yerlerinde oluşturdukları kolonilerin çok yavaş bir kayma hareketi yaparak yer değiştirmesi.

Sömürge nin anlamı nedir?

bir ülkenin kendi sınırlarına komşu olmayan başka bir ülke üzerinde yaptığı sömürme eyleminde, sömürülen devlete verilen ad.

Kolonicilik nedir TDK?

İlk çağlarda kurulan bazı devletlerin kemdi toprakları dışındaki bölgeleri siyasi ve kültürel özellikle de ekonomik açıdan kendi himayesi altına almalarına kolonicilik denir.

Kolonizasyon ne demek?

Kolonizasyon ülkelerin, başka ülkeleri ele geçirerek buradaki maddi ve manevi kaynakları kendi çıkarları doğrultusunda kullanımına verilen isimdir. Sömürgeleştirme ile aynı anlamlı bir kelimedir. Kolonilerin, devlet idaresinde kullanımı kolonicilik şeklinde ifade edilmektedir.

Biyoloji de koloni ne demek?

Koloni, iki ya da daha fazla türdeş bireyin, birbirlerine yakın ya da bağlantılı olarak yaşadığı topluluktur.

Otokoloni ne demek TDK?

Eş koloni hücreleri içinde oluşmuş yeni bir koloni. Autocolony.

Uğruna ne anlama gelir?

Gizli olarak, gizlice.

Pasifik ne anlama geliyor?

Büyük Okyanus” anlamına gelir. Fransızca Pacifique “1. barışçıl, sakin, 2. Büyük Okyanus” sözcüğünden alıntıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *