Kindar Ne Demek? (Correct answer)

Kindar diye kime denir?

Bu kelime ile beraber aynı zamanda TDK üzerinden kindar sözcüğü, ‘kinci ya da kin tutan kişi’ şeklinde ifade edilebilir. ”O çok kin tutan biridir.”

Kîn tutmak ne anlama gelir?

Farsça asıllı kîn kelimesinin Arapça’daki yaygın karşılığı olan hıkd (حقد), “birine karşı düşmanlığını ve hıncını içinde tutmak” anlamında masdar ve “bir kimsenin içinde yaşattığı düşmanlık ve nefret duygusu” anlamında isim olarak kullanılır (Lisânü’l-ʿArab, “ḥḳd” md.; Kāmus Tercümesi, I, 1223-1224).

Kîn beslemek anlamı nedir?

Birine karşı öç alma duygusu duymak.

TDK ülkü ne demek?

Ülkü TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman Ülkü kelimesi olarak, ‘Amaç edinilen, ulaşılmak istenen, şey’ biçiminde ifade ediliyor.

Islamda kindar ne demek?

KİNDAR MÜSLÜMANLAR: ” Kindar Müslümanlar” kinini dininin önüne geçirmiş kişilerdir. Hırsı ve kini inandığı davasına zarar verse de adeta bu durumdan memnun olduğunu ifade ederler. Bir zamanlar beraber oldukları ve aynı davadan geldikleri arkadaşlarına KAYBETTİRDİKLERİNİ ballandıra ballandıra anlatırlar.

Kin sebebi nedir?

Kinimizi, çektiğimiz acının onur verici bir nişanı, iyi davranılma hakkımızın, diğerlerine ve kendimize, somutlaşmış bir hatırlatıcısı olarak ellerimizde tutuyor oluruz. Elimizde tuttuğumuz kin kalbimize yakın durmaz, aslında kalple bağlantısı kopmuştur.

You might be interested:  °C Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Kin gütmemek ne demek?

Öcünü alıncaya değin kininden vazgeçmemek.

Hıkd ne demek?

HIKD. (ﺣﻘﺪ) i. (Ar. ḥiḳd) Gizli düşmanlık, öc alma arzusu, kin: Bilen örter hakkı hıkd ü hasedden / Aşar bilmezlerin hod ta’nı hadden (Şeyhî).

Çin’in anlamı ne?

Çin kelimesi Türkçe’de “Asya’da bir ülke” anlamına gelir. Farsça çīn چين z “Asya’da bir ülke” sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Soğdca aynı anlama gelen çīn sözcüğü ile eş kökenlidir.

Kinaye sezmek ne demek?

Bir sözün, benzetme amacı güdülmeden, hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen, mecaz anlamdır. Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır.

Öç almak ne demek?

Genel olarak öç alma “algılanan haksızlık karşılığında zarar verici bir cezanın uygulanması” şeklinde tanımlanabilir.

Sevgili yar ne demek?

Sevgili yâr ne demek? Yâr anlamı Köken: Far. 1. Sevilen, sevgili.

Ülkücü olmak nedir kısa ve öz?

1950-1953 yılları arasında Türk Milliyetçileri Derneği tarafından kullanılmıştır. Ülkü, kelime anlamı bakımından “ideal” demektir. Ülkücülük ise, “idealizm”in karşılığıdır.

TDK da görev ne demek?

TDK görev ne demek? a. 1. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. 2.

Olimpiyat ne demek TDK?

a. 1. Her dört yılda bir başka ülkede yapılan, amatörlerin ve ülkelerinde profesyonel olarak futbol, basketbol, voleybol vb. takım sporlarıyla uğraşanların katıldığı uluslararası spor yarışmaları, olimpiyat oyunları. 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *