Kınamak Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Kınamak nedir örnek?

Bir kişinin yanlış, uygunsuz, yakışıksız davranışını eleştirmeye, ayıplamaya ” kınama ” denir. Örnek: Dünkü olayda sergilediği davranışları kınıyorum. Teyzemi kınadığım için mi bu sorunlarla uğraşıyorum.

Sizi kınıyorum ne demek?

Yapılan bir işin hoş olmadığını, kötü görüldüğünü bildirir söz söylemek. Ayıplamak, takbih etmek eş anlamları. Dünyadaki barışçıl amaca hizmet etmeyen tüm eylemleri kınıyoruz. Kınamayanları da kınıyoruz.

Sınamak ne anlama geliyor?

sınamak anlamı Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek.

Kınamak nereden gelir?

Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי “doldurma” kökünden türetilmiştir.

Takbih ne demek Osmanlıca?

takbih / takbîh / تقبيح / تَقْب۪يحْ Çirkin görmek. Beğenmemek. Kabahatli bulmak. Kötü gördüğünü bildiren söz söylemek.

Okulda kınama nedir?

Kınama yaptırımı, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir. Kınama cezası alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve onur belgesi verilmez. Yaptırım e- Okul sistemindeki öğrenci bilgileri bölümüne işlenir.

Yadırgamak ne anlama gelir?

Yadırgamak kelimesinin anlamı kendine yabancı gelen bir kimseye, duruma veya şeye alışamamak, ısınamamaktır.

Saf demek ne anlama gelir?

Katıksız, arı, katışıksız, halis, has. Kurnazlığa aklıermeyen, kolaylıkla aldatılabilen. İyi niyetli, art niyetsiz.

Gazi ne demekdir?

1. (müslümanlarda) düşmanla savaşan ya da savaş yapmış (kimse). 2. Olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenen komutanlara ya da kentlere devlet tarafından verilen onur sanı. 3. Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen (kimse).

You might be interested:  Konsolide Ne Demek?(En iyi çözüm)

Hatip ne demek Osmanlıda?

Hatip;Cuma ve bayram namazlarından önce hutbe okuyan kişiye denir. Camilerde namaz kıldıran kişiler genellikle imam olarak adlandırılır.Bu kişiler aslında imam-ı hatiptir. Bu kişilere hatip de denilir. Hatip kelimesi dini anlam dışında konuşmacı olarak da adlandırılır.

Kınama nedir edebiyat?

1- Kınama Anlamı: Kınama, yapılan işi değer yargıları açısından değerlendirip doğru bulmayarak ayıplamaktır.

Katolik Kelime anlamı ne demek?

Fransızca catholique “1. kapsayıcı, evrensel, 2. Roma mezhebine bağlı olan” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince catholica ecclesia “tümel, genel, evrensel, ekümenik (kilise)” deyiminden alıntıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *