Ketum Ne Demek?(Çözünme)

Çok Ketumsun ne demek?

Nerede nasıl davranacağını bilen ölçülü bireydir. Kendine, iradesine ve nefsine hakimdir. Ketum kelimesinin cümle içinde kullanımı: “Ne kadar da ketumdur, katlandığı acıları, atlattığı tehlikeleri sergilemeyi hiç sevmez.”

Ketum ne anlama gelir?

Ketum Nedir? Payitaht kelimesinin anlamı, sır saklamayı bilen, sır saklayan, ağzı sıkı demektir. Daha da doğrusu sır saklamayı bilen insanlara ketum insan denmektedir.

Ketum olmak nasıl olur?

İnsanların bazıları yaşadıkları her şeyi gerek sosyal yaşamlarında gerekse ailelerinde paylaşmadan duramaz. Bazı insanlar ise hiçbir şekilde ne duygularını ne de düşüncelerini belli etmez. Ne kadar üzgün ya da sinirli olurlarsa olsunlar bunu saklayabilirler. Bu tip insanlar ketum insanlar olarak adlandırılır.

Kalender bir insan ne demek?

Kalender gösterişsiz olan, sade yaşamaktan yana ve alçakgönüllü kişilere denir. Kalender Ne Demek? Kalender kelimesinin bir diğer anlamı da mala, üne ve şöhrete önem vermeyen, toplum içerisinden kendini önemli ölçüde ayırmış kimselere de denmektedir.

Ketum Bakışlı ne demek?

Ketum bakış ne demek? Ketum; sır saklama konusunda güvenilir, ağzı sıkı olan kişiler için kullanılan bir ifadedir.

Despot ne demek TDK?

Despot TDK kelime anlamı hakkında detaylar. TDK açısından bakıldığı zaman Despot kelimesi, ‘Zorba’ anlamına geliyor. Aynı zamanda herhangi bir durum söz konusu olduğunda zor kullanan kişi, toplum ya da yönetici şeklinde de ifade edilebilmektedir.

You might be interested:  Madi Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Ketum ne demek örnek?

Sır saklamasını bilen ve ağzı sıkı anlamlarında kullanılan ketum kelimesi, insanlar için kullanılır. Bir sırdaşınız varsa, şanslısınız.

Kibir nedir kısa bilgi?

Kibir, kendini başkalarından üstün görmektir. Başkalarını beğenmeme ve kendini diğerlerinin üstünde görme davranışıdır. Bir davranış olarak dışarıya yansımayabilir. İnsan kendi içinde gizli bir büyüklenme hissine sahip olabilir.

Münevveri ne demek?

Münevves nedir? Akıllı âlim. İmanî ve İslâmî tahsil ve terbiye görmüş. Parlatılmış.

Ketum ne demek eksi?

sır vermeyen, hatta söylenmesi gereken konuları bile anlatmayıp kendine saklayan insanlara söylenir, bazı durumlarda sevimsiz insanlar için de kullanılır.

Ketum hangi dilden?

Arapça ktm kökünden gelen katūm كتوم “sır tutan, az konuşan” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça katm كتم “saklama, sesini kısma” sözcüğünün ismi mübalağasıdır.

Prensip edinmek ne demek?

Prensip, bireyin kendi yaşam tarzına uygun olarak belirlediği ilkeler ve uyulması gereken kurallar anlamına gelir. Örnek Cümleler: 1- Şirketimize ” prensip sahibi” olan personeller olmalıyız. 2- Prensiplerime sıkı sıkı bağlı olsam da bazen ben de kendi kurallarımın dışına çıkıyorum.

Farsça Kalender ne demek?

sıf. ve i. ( Fars. ḳalender ve Ar. meşreb “huy, tabiat” ile ḳalender-meşreb) Kalender tabiatlı, dünya malına önem vermeyen, her şeyin üzerinde durmayan (kimse): Ben kalender -meşrebim güzel çirkin aramam (Kanto).

Kalender meşrep ne demek Ekşi?

kalender yapili, her seye kusur bulmaktan, ufak tefek seylerden sikayet etmekten uzak (kisi). kalender mizaçlı, argo deyişle geniş kimse.

Bilmukabele nerelerde kullanılır?

Birinin söylediği söze karşılık söylenen “ben de, size de, sizlere de” anlamında kullanılan bir söz. Örnek: “Hürmetler ederim. – Bilmukabele.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *