Keşmekeş Ne Demek?(En iyi çözüm)

Keşmekeş ne demek TDK?

a. Karışık olma durumu, karışıklık: “Ne olacaksa olur ve her hâlde bu millet, ölümden beter bir keşmekeşten kurtulur.” -N. F.

Peşmekeş ne demek?

Yaranmak amacıyla uygunsuz olarak verilen şey. (Pişkeş) f. Başkasının malını birine bağışlamak.

Keşmekeş çekmek ne demek?

Herhangi bir sorun üzerinden karışıklıkların içerisinde kalmak keşmekeş çekmek anlamına gelir. Özellikle bir işin üstesinden gelememek ya da içinden çıkamamak gibi durum söz konusu olduğunda, keşmekeş kelimesi yaygın olarak değerlendirilmektedir.

Keşmekeş nedir Ekşi?

trafik icin sikca kullanilan benzetme. ozellikle istanbul’da farsça kökenli bir isim. karışıklık, çekişme, kavga anlamları taşır. artık boku çıkmış olan bir kelime.

Sigaya çekmek ne demek?

Sigaya çekmek en genel anlamı ile sorgulamak demektir. Bir kimseye üst üste sorular sormak onu sorguya çekmek sigaya çekmek olarak biliniyor. Ayrıca hemen hemen her alanda kullanılan bu ifade bir kimseyi soru yağmuruna tutmak anlamına da gelmektedir.

Keş diye kime denir?

Keş:Kendinden emin kabadayı,söz dinlemez.

Rest çekmenin anlamı nedir?

rest çekmek

  • (bkz: rest )
  • yaşanılan olayların veya içinde bulunulan olayların gelişmesi ve dayanılmaz bir hal alması sonucu gırtlağın son boğumuna kadar beklenmesi durumunda “yeter be!!!!” diyerek karşı tarafa çıkış yapılması suretiyle fikir beyan edilmesi durumu.

Ya kadim ne demek?

Kadim, başlangıcı geçmişin derinliklerinde bulunan ve çok eskilere uzanan; “öncesiz” anlamlarında kullanılan bir sıfattır. Kadim ne demek sorusunun cevabını, kısaca bu şekilde açıklamak mümkündür. Kadim kelimesinin kökeni, Arapçaya dayanmaktadır. Kadim kelimesinin eş anlamlısı, “sürekli” ve “ezeli” kavramlarıdır.

You might be interested:  Burhan Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Radikal değişiklikler ne demek?

Sosyal meselelere temelden ve alışılagelmiş, denenmiş usûl ve prensiplerden tamâmıyle farklı şekilde çözüm bulma hareketi, kökten ve tamâmen değişme, değiştirme hareketi olarak ifade edilir.

Kaypak adam ne demek?

Kaypak, üzerinden kolaylıkla kayılabilen, kaygan ve kayağan anlamına gelir. İkinci bir anlamı ise, sözünde durmayan, sözünden dönen ve dönek kimse anlamına gelir. Bu söz, halk dilinde genellikle sözüne güvenilmeyecek kişiler için kullanılır.

Hengamesi nedir?

a. (hengâ:me) Patırtı, gürültü, kavga: “O hengâmede, kucaktan kucağa dolaştırılan ufaklık, akıl defterine bir gözlem daha düşmüştü.” -E. Şafak. Angarya: Bu çocuk bana hengâme oluyor.

Eni konu ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit enikonu ikilemesi ‘iyiden iyiye ya da iyice ve oldukça’ gibi anlamlar üzerinden ifade edilmektedir. Yukarıdaki cümlede olduğu gibi iyiden iyiye ya da iyice gibi anlamlar üzerinden enikonu kelimesi kullanılmaktadır.

Müzikte kakafoni ne demek?

Kakofoni, ses uyumsuzluğu anlamına gelmektedir. Müzikte ses uyumsuzluğu istenmeyen durumlar arasında bulunmaktadır.

Mapamundi ne demek?

kelime anlamı; dünya haritası.

Kakafonik ses ne demek?

Bir araya gelen ses, hece veya kelimelerin birbirleriyle uyuşamayarak kulağa hoş gelmeyen bir etki yapması hali (Kakışık, Mütenafir, Caco-phone)” (TDK Sözlüğü).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *