Kanaatkar Ne Demek?(En iyi çözüm)

Kanaatkar insan ne demek?

Kanaatkâr kelimesinin TDK sözlük anlamı az olan ile yetinen demektir. Elindeki malın kıymetini bilen ve idare eden kişi demektir. Kanaatkâr aynı zamanda yetingen olarak da ifade ediliyor.

Kanaatkârlik ne demek?

Kanaatkarlığın sözlük anlamına bakıldığında elde edilen ile yetinmek, başkasının elindekine göz dikmemek yani tamahkarlığın; açgözlülüğün tam tersidir. Hakkına razı olmak gibi tanımlar mevcuttur. Halk arasındaki tanımı da bu şekildedir.

Titizdir ne demek?

Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen (kimse), memnun edilmesi güç, müşkülpesent.

Yadsıma ne demek TDK?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yadsımanın iki anlamı bulunuyor. Birincisi “Yadsımak işi, yokumsama, inkâr” demek oluyor. İkinci olarak da psikolojide mantık dalında “Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme, nefiy” anlamına geliyor.

Kanaate varmak ne demek?

muhakeme yoluyla bir şeyin şöyle ya da böyle olabileceğine dair bir inanışa sahip hale gelmek.

Islamda kanaat ne demek?

Kanaat, verilene razı olmak ve elde olanla yetinmek demektir. Bu tanımlamadan, kanaatin, çalışmayıp tembellik yapmak olduğu anlamı çıkartılmamalıdır. Kanaat, çalışıp gayret göstermeyi, fakat neticede az da olsa ele geçen rızka razı olmayı gerektirir.

Riyakarlık ne anlama gelir?

TDK’ya Göre Riyakar Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir? TDK’ya göre riyakar kelimesi, kişileri kandırmak için yalana başvuran, sahte sözler ve vaatler vermekten kaçınmayan, bir dediği diğerini tutmayan, gösterişten ibaret, olarak açıklanmıştır.

You might be interested:  Teşkil Etmek Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Öz veri ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özveri kelimesi ‘Bir amaç adına ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir durum için, kişisel çıkarlardan vazgeçme, fedakarlık’ anlamlarına gelmektedir.

Yılgın düşmek ne demek?

uğraşmaktan bezmek sonucu ortaya çıkan isteksizlik hali..

Titi ne anlamı nedir?

Maymunlar (Primates) takımının. Yeni Dünya maymunugiller (Cebidae) familyasından, Güney Amerika’da yaşayan, 34 cm kadar boyda, 54 cm kadar uzunlukta çok kıllı bir kuyruğu olan, yüzü ve elleri siyah renkli bir memeli türü.

Tiriz ne demek inşaat?

Ensiz şerit gibi uzun tahta çıta. 3. deniz. Çarpmalardan, sürtünmelerden korunmak için güvertesiz teknelerin, dubaların, direklerin dış kısmına tahta veya halat örgüsü ile yapılmış çıkıntı.

Meşgulün anlamı ne demek?

Bir işle uğraşan, iş görmekte olan. Çalışır, kullanılır durumda olan, dolu.

Yadsıma cümlesi nedir?

Gerçekleşen bir olayın veya durumun aksini iddia ederek ve olayı ya da durumu kabullenmeyerek gerçeği saklama amacı güden cümlelere yadsıma bildiren cümleler denir. İnkar etme ya da yadsıma, olan bir olayın aksini iddia ederek hareket etmektedir.

Yadsima nedir örnekler?

“Sınav sorularını odanızdan ben mi almışım?” cümlesinde, kişinin soruları aldığını inkâr etmesi söz konusu olabilir. İşte bu bir yadsıma cümlesi örneğidir. Eğer sorularda böyle bir durumla karşı karşıya kalınırsa, içerisinde yalan söylemenin söz konusu olabileceği cümle inkâr ( yadsıma ) cümlesi olarak kabul edilmelidir.

Geçmişi yadsımak nedir?

Yapmış olduğu ya da tanık olarak bilmekte olduğu bir şeyi yapmadığını ya da bilmediğini söylemek, inkar etmek. Şimdi, geçmişi düşünürken kimi zaman her şeyin gerçekten öyle mi olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum, birçok şeyi değiştirmek, yadsımak geliyor içimden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *