Kaltak Ne Demek?(Çözünme)

Halk dilinde kaltak ne demek?

Kaltak kelimesi TDK sözlüğünde ‘Üzeri meşin, halı vb. şeylerle kaplanmamış olan eyerin tahta bölümü’ olarak ve ‘İffetsiz, namussuz kadın’ olarak da açıklanıyor.

Kaltak ne de em?

Kaltak kelimesi Türkçe’de “kaldırmak” anlamına gelir. Eski Türkçe kalı- “kaldırmak” fiilinden türetilmiştir.

Bir kıza zilli demek ne anlama gelir?

Ülkemizde genel olarak argo ve kötü kelime olarak kullanılan zilli kelimesi, şirret ve geveze olan kişi ya da kişiler anlamını taşımaktadır. Daha çok kötü niyetli olan ya da kötü yolda olan kadınlar için kullanımı olan zilli kelimesinin kökeni Farsçadır.

Aşifte etmek ne demek?

Aşifte olmak ne demek? 1. Âşifte olma durumu, iffetsizlik. 2. Aşk yüzünden perîşan olma, çılgın gibi âşık ve meftun olma [Bu anlamda âşüftelik şekli kullanılır]: Âşüfteliğim zülf-i perîşânın içindir (Fuzûlî).

Cadı ne anlama gelmektedir?

cadı a. 1. Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak. Kötülük yaparak başkalarına zarar veren kadın: “Uzaktan bakıldığında, asabi ve çirkin bir cadıyı andırıyordu.” -A.

Yallı ne anlama gelir?

YALLI: Sırtlan veya ‘di kadın anlamında bazı yörelerimizde de kullanılan bu tabir, Kars yöresinde bir sıra oyunu adıdır.

Argoda Pakize ne demek?

İlk anlamı: Hiç kimse hakkında kötülük düşünmeyen, temiz ve günahsız kimse.

Afişte ne demek?

Herhangi bir şeyi tanıtmak veya duyurmak için hazırlanan, bir çok kişinin görebileceği yerlere asılmış olan ve genellikle resimli olarak yapılan duvar ilanı olarak ifade edilir.

You might be interested:  Baran Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Kaşmer argoda ne demek?

Kaşmer kelimesi, soytarı anlamına gelen ve ciddi olmayan kişilere söylenen bir kelimedir.

Şıllık ne demek ekşi sözlük?

şanlıurfa yöresine özgü,dürüm gibi sarılmış yufka arasına ceviz doldurularak yapılan bir tür hamur tatlısı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *