Kalburüstü Ne Demek?(En iyi çözüm)

Kalburüstü ne demek cümle içinde?

Seçkin, sivrilmiş, önde gelen: “Beylerbeyi, eski Boğaziçi’nin en kalburüstü bürokratlarını barındıran güngörmüşlüğünün simgesi, bir köşesidir.” -H. Taner. 2. Değerli, güzel: “Bugün dahi kalburüstü üç dört oyunu hâlâ, başta Viyana ve Peşte olmak üzere, oynanır durur.” -H.

Kalburüstü ne demek Ekşi?

sıradan olmayan, “herkes” gibi olmayan, bi başka, önemli, özel, farklı, değişik, enteresan, çabalı, vs. dewam eder. ara uzamadan (bkz: kalbur). vasattan iyi anlamında sözcük.

Mengenede sıkmak ne demek?

Kuvvetle, iyice sıkarak.

Kalbur altı ne demek?

Kalburaltı: Kalburdan geçirilen tahılın, kalburun altına dökülen toz, toprak ve ufak tanecikleri.

Sana müstesna ne demek?

Müstesna Kelimesinin Anlamı: Benzeri az bulunan, benzeri olmayan, istisna olan anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Müstesna kelimesi sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Müstesna ile ilgili cümleler: *Senin müstesna bir yerin var.

Kalburüstü pirinç ne demek?

Samsun çarşamba ovasında yetişen çeltiklerden elde edilen pirinçtir. %100 yerli olup kalbur üstü iri taneli pirinçtir.

Klişenin anlamı ne?

Klişe, uzun süre kullanılmış ancak artık etkisini yitirmiş olan ifade, fikir ve cümlelere verilen isimdir. Dilimize Fransızca ‘cliché’ kelimesinden geçti. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte ‘klişe’ sözler çok duyuluyor, bunları gündelik hayatta kullanmamak ‘trend’ oluyor.

You might be interested:  Tahrik Etmek Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Popülist Nedir anlamı?

Popülizm, halk yağcılığı veya halk çıkarcılığı, toplumdaki seçkin bir tabaka tarafından halkın çıkarlarının bastırıldığını ve engellediğini varsayan ve devlet organlarının bu seçkin tabakanın etkisinden çıkarılıp halkın yararına ve toplum olarak gelişmesi için kullanılması gerektiğini söyleyen siyasî bir felsefe veya

Üstün körü ne demek?

Üstünkörü kelimesi, herhangi bir işi özen göstermeden fazla incelemeden alelade yapma şeklinde ifade edilen bir kavramdır. Türk Dil Kurumu üstünkörü kelimesini; bir işin inceliklerine inilmeden, yüzeysel olarak, gelişigüzel bir şekilde baştan savılarak yapılması şeklinde açıklamaktadır.

Mengeneye sokmak ne demek?

Aşırı derecede zorlamak, baskı yapmak, üzerine düşmek.

Yalpalanmak ne demek?

Sallanmak, bir o yana bir bu yana gidip gelmek.

Pres Cendere ne demek?

Cendere kelimesi Türkçe’de “baskı mengenesi, pres ” anlamına gelir. Farsça candare جندره z “baskı mengenesi, pres ” sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Sanskritçe yantra यन्त्र z “her tür makine, mekanizma, araç” sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Çıkarım ne anlama gelir?

Çıkarım, paragraflarda çok sık karşılaşılan, metinde bildirilen anlamın ötesine geçme işlemidir. Bir başka deyişle, metinden kişisel bir anlam oluşturma sürecidir. Metinlerde okuyucunun “o hâlde, bu durumda, bundan yola çıkarak” gibi sözlerle oluşturduğu düşünceler de diyebiliriz.

Yadsınamaz ne anlama gelir?

Yok sayılamaz, apaçık, inkar edilemez.

Yadsımak kelimesinin anlamı nedir?

Yadsımak TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler. TDK açısından yadsımak kelimesinin, ‘Söylediği sözü, yaptığı işi ya da tanık olduğu bir durumu yapmadığını, bilmediğini söylemek, saklamak ve inkar etmek’ biçimde ifade edildiğini diye dile getirmek mümkün.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *