Ithafen Ne Demek?(En iyi çözüm)

İthafen kökeni Arapçadan gelen bir kelimedir. TDK açısından ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘Genel olarak duyguları ya da düşünceleri, bir ürün veya bir nesneyi, sevilen bir kişiye adamak’ anlamına geldiğini söylemek mümkün.

Hitafen mi itafen mi?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle İtafen şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı İthafen şeklinde olmalıdır.

Bugüne ithafen ne demek?

Bir şeyi birine ithaf etmek, onu birinin adına sunmak, armağan etmek veya ona adamak anlamına gelir. “ İthafen ” kelimesi de ithaf kelimesinden gelir. İthafen kelimesinin anlamı, “ithaf yoluyla” şeklindedir.

Gözlerine ithafen ne demek?

İthafen; Genellikle duyguları ve düşünceleri yada bir ürün yada bir nesneyi, sevilen birisine adamak anlamına gelmektedir.

Lutuf mu lütuf mu?

“Allah’ın bir lütfu” derken bu anlamı ile kullanılır. Arapça kökenli olan lütuf kelimesi, eskiden beri toplumumuzda yaygın olarak kullanılıyor. Lütuf kelimesinin TDK’daki anlamı, önem verilen, ihsan ve yardım, sayılan birinden gelen bir iyilik anlamlarına gelir.

TDK ithafen ne demek?

TDK açısından ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘Genel olarak duyguları ya da düşünceleri, bir ürün veya bir nesneyi, sevilen bir kişiye adamak’ anlamına geldiğini söylemek mümkün.

Buna istinaden ne demek?

Farklı kaynaklara göre ise buna istinaden kelimesinin anlamı var olan bir görüşe dayanmak ve güvenmek anlamı taşımaktadır. İstinaden kelimesi ile ilgili cümle örnekleri şu şekildedir: – Buna istinaden istatistiksel başka bir plan daha devreye girecek. – Buna istinaden 2014 yılında emekliliğe başvurdum.

You might be interested:  Akredite Ne Demek?(En iyi çözüm)

Hitafen ne?

1. Biri için sunma, birinin adına armağan etme. İthaf etmek: Bir eseri, birinin adına sunmak, ona hediye etmek.

Hitaben yazmak ne demek?

Hitaben yazmak ne demek? zf. (hita:ben) Sözü birine yönelterek, hitap yoluyla.

Armağan ediyorum ne demek?

Bir şeyi veya birini sevindirmek, mutlu etmek, onurlandırmak, kutlamak için vermek.

Onun nezdinde ne demek?

Kelime anlamı itibariyle nezdinde ‘yanında, huzurunda ve gözetiminde’ anlamları taşımaktadır. Bu üç anlam kapsamında farklı cümlelerde gündelik yaşamda rahatlıkla kullanılabilir. Bir kişi ya da bir eşya ve benzeri unsurun yanında, huzurunda ve gözetiminde olarak dile getirilmektedir.

Izafet etmek nedir?

İzafet Osmanlıca ne demek? Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak.

Ithafen ne demek ekşi sözlük?

birisinin adına, atıfta bulunarak; atfen.

Lütuf ne demek cümle içinde?

Lütuf ne demek cümle içinde? Lütuf kelimesi günlük konuşma dilinde de sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Lütuf ile ilgili cümleler: *Bu Allah’ın bir lütfu olarak bize verilmiş bir çocuktur. *Kendisi lütuf sahibi biri olduğu için herkes onu çok sever.

Lütuf eş anlamlısı nedir?

İyilik kelimesinin eş anlamlıları ise şu şekilde sıralanabilir: Düzelme, hayır, ihsan, faydalı, inayet, iyileşme, lütuf, yardım, nimet ve salahtır. Bu kelimeler yazılışları farklı olsa da iyilik kelimesi ile aynı anlama gelir.

Allah Lutufkardir ne demek?

Lütuf Arapça kökenli olarak Türkçede yer alan ve geçerliliği bulunan bir kelimedir. Özellikle halk arasında anlamı üzerinden yaygın şekilde kullanılan bir sözcüktür. ” Allah ‘ın lütuflarına karşı minnet ve şükran duyguları ile dolmuştu.” C. Lütufkar sözcüğü ise, ‘iyilik yapan, iyilik yapmayı seven’ şeklinde kullanılır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *