Istinafta Ne Demek?(Çözüm bulundu)

İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş kararların; maddi olay bakımından ve hukukilik yönünden Bölge Adliye Mahkemesi tarafından denetlenmesidir. Temyiz kanun yolunda ise Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı yapılan başvurular incelenir.

Istinafta olan dosya ne zaman sonuçlanır?

Karar duruşmasından sonra 1 ay içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekmektedir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir ve istinaf süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmazsa dosya ortalama 2 ay içerisinde sonuçlanır.

Istinaf süresi ne kadar?

İstinaf başvurusu, kararı veren ilk derece mahkemesine yazılı olarak verilen istinaf (itiraz) dilekçesi ile yapılır. İstinaf başvurusu süresi 2 haftadır ve bu süre ilk derece mahkemesi kararının muhataba tebliğ ile başlar (tefhim ile başladığı iş davası, ceza davaları gibi istisnaî haller vardır).

Dosyanın Istinafta olması ne demek?

İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir. Böylece üç dereceli bir inceleme sistemi kurularak hukuk veya ceza davası neticesinde verilen kararın yeterince denetlenmesi sağlanmak istenmiştir.

Istinaf mahkemelerinde dava ne kadar sürer?

İdari yargı alanında ise kararların bildirilmesinden itibaren otuz gün olan zaman istinaf süresi olarak bilinmektedir. İstinaf dilekçesi ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın bildirilmesinden itibaren yasal süreç içinde yer alır. İstinaf dilekçesi kararı veren ilk derece mahkemesine sunulur.

You might be interested:  Muhammen Bedel Ne Demek?

Istinaf neden uzun sürüyor?

İstinafa gönderilen davaların uzun bir süre ön inceleme aşamasında bulunduğu görülmektedir. Bunun sebebi istinaf mahkemelerinin aldığı dosyaların her yıl artıyor olmasıdır. Büyük bir iş yükü altındaki bu mahkemelerde her yıl istinaf kanun yoluna başvurulmuş dosyaların sonuçlanması daha fazla vakit almaktadır.

Istinafta bozulan dosya ne olur?

İstinaf Mahkemesi Kararı Bozarsa Ne Olur? Bölge adliye mahkemesi tarafından kararın bozulması durumunda yeniden yargılama süreci başlar. Dosya hakkında doğru kararın verilmesi için Bölge adliye mahkemesi görev yapmaktadır.

Istinaf kararından sonra ne olur?

İstinafta yeniden inceleme yapıldığından, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden bir karar verilebilir; temyizde ise, hukukî denetim yapıldığından yeni bir karar verilmeyip, alt derece mahkemesinin kararı bozulur veya onanır. İstinaf aşamasında kanundaki sınırlarla yeni bir vakıa incelemesi yapılacaktır.

Istinaf karari onarsa ne olur?

İstinaf mahkemesi ceza davası ile ilgili yeniden yaptığı yargılama neticesinde, ya istinaf başvurusu hakkınsa “esastan red” kararı verir ya da ilk derece mahkemesinin hükmünü kaldırarak “yeniden hüküm” verir. Her iki halde de şartları varsa, istinaf mahkemesi kararı aleyhine Yargıtay’a Temyiz Başvurusu yapılabilir.

Istinafa cevap verilmezse ne olur?

15 gün içinde istinafa karşılık bir cevap dilekçesi verilmezse, karşı tarafın sunduğu itirazın kabul edildiği anlamına gelir. Ancak istinaf dilekçeleri, dava hükmünün gerçekleşmesini durdurmaz.

Yargıtaya giden dosya ne zaman sonuçlanır?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bu süre 473 gün olarak ortalama şekilde hesaplanmıştır. Dosyanın incelenip sonuçlanması davanın ve dosyanın niteliğine göre değişim göstermektedir. Ancak genel olarak Yargıtay ‘a giden bir dosya kesin olmamakla birlikte 18 ay gibi bir süreye kadar ulaşmaktadır.

Ceza istinaf süresi ne zaman başlar?

İstinaf kanun yoluna başvuru süresi, hükmün tefhim (duruşmada öğrenme) veya tebliğinden itibaren 7 gündür. Davasız yargılama olmaz ilkesi gereği kararı veren mahkemeye bir istinaf dilekçesi veya mahkemeye başvurarak tutanak tutulması ile istinaf başvurusu yapılmalıdır.

You might be interested:  Karikatür Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Bölge adliye mahkemesi dosya sorgulama nasıl yapılır?

Bölge adliye mahkemesi dosya sorgulama nasıl yapılır? İstinaf aşamasındaki tüm dosyalar, e-devlet uygulamasından E-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile e-Devlet Kapısı sistemine giriş yaparak; https://www.turkiye.gov.tr/davalarim adresinden sorgulama yapılabilir.

Istinaf mahkemesi nereden takip edilir?

Son dönemde kullanımı oldukça kolaylaşan e-devlet uygulamasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na bağlı geliştirilen https://www.adalet.gov.tr/ sitesi de vatandaşlarının işine fazlasıyla yarayacak nitelikte.

Istinaf giden boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma İstinaf Ne Kadar Sürer? Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararlar, taraflardan ikisi ya da herhangi biri tarafından istinaf edilirse, dava süreci devam etmektedir. Bunun sonucunda ise mahkeme kararı kesinleşememektedir. İstinaf süreci ise ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir.

Temyize giden dava ne kadar sürer?

Temyiz Süresi Ne Kadardır? Temyiz süresi, istinaf mahkemesi kararının tefhimi veya tebliğinden itibaren 15 gündür (CMK 291/1). Temyiz süresinin hesaplanmasında kararın verildiği gün hesaba katılmaz, son gün tatile denk gelirse sonraki ilk iş günü temyiz süresinin son günü olarak kabul edilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *