Istikşafi Ne Demek? (Correct answer)

Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor. Türk Dil Kurmu sözlüğünde yer alan tanıma göre ‘İstikşaf‘ Arapça kökenli bir kelime. İlk olarak kelime ‘araştırma’ anlamına geliyor. İkinci anlamı ise coğrafya alanında ‘açınsama’ demek.

TDK Istikşafi ne demek?

Türk Dil Kurumu ( TDK ), “ istikşaf ” sözünün Arapça “keşf”ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma” gibi anlamlar içerdiği belirtildi.

Istikşafi hangi dil?

Türk Dil Kurmu sözlüğünde yer alan tanıma göre ‘ İstikşaf ‘ Arapça kökenli bir kelime. TDK’da İstikşaf kelimesinin iki anlamı bulunuyor. İlk olarak kelime ‘araştırma’ anlamına geliyor. İkinci anlamı ise coğrafya alanında ‘açınsama’ demek.

Istikşafi ne demek ekşi sözlük?

kökeni ‘keşif’ ten gelmekle birlikte tanımaya çalışmak anlamında kullanılmaktadır. son zamanlarda gündemde olan istikşafi görüşme ise, ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi anlamıyla birlikte ” her konuda uzlaşmadan hiçbir konuda uzlaşılmayacağı” niteliğinde yapılan ön görüşme olarak kullanılmakta.

Görüşmenin anlamı nedir?

Görüşme, yüz yüze gelen iki veya daha fazla kişinin, belli bir amaçla sözel ve sözel olmayan iletişim araç ve tekniklerini kullanarak yarattıkları bir etkileşimdir. Görüşme Hangi Amaçlarla Yapılır? Kişiden, gözlenmesi olanaksız davranışları, tutum ve düşünceleri konusunda sözel bilgiler alma.

You might be interested:  Trend Ne Demek? (Question)

Iltisak kelime anlamı nedir?

SÖZLÜK ANLAMI NEDİR? TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı ‘Kavuşma, bitişme, birleşme’ anlamlarına gelen iltisak, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.

Www nun anlamı nedir?

World Wide Web (kısaca WWW veya Web), İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir. İnternet ve Web terimleri aynı olguyu tanımlamaz. Zira Web sadece İnternet üzerinde çalışan bir servistir.

Istikşafi Türkçe mi?

İstikşafi, Arapça keşf sözcüğünden türemiş bir ifadedir.

Istikşafi ne demek Osmanlıca?

istikşaf / istikşâf / استكشاف Ne olup bittiğini öğrenip anlamak için araştırma yapma.

IL ne demek TDK?

ıl. Çok uzaktan görünebilen dağ. Yabancı.

Istikşaf safhası nedir?

Satın alınacak alan için gerekli ve yeterli sabit noktaların nerede olduğunun belirlenmesi işlemine istikşaf denir. İstikşaf işlemi ön çalışma gerektirir. Daha önce tesis edilmiş olan yer kontrol noktalarının varlığı araştırılıyor ve eğer var ise röper krokileri alınıyor.

Istikşaf haritası nedir?

Bir arazinin belirli bir amaç doğrultusunda araştırılması için yapılan ilk çalışmalarıdır. Tasarlanan bir poligon ağına ait noktaların arazide tesis edilecek yerlerin seçimine poligon istikşafı denir. Büro istikşafı, poligon ağının tesis edilecek olan yerin daha önce yapılmış küçük ölçekli haritası üzerinden yapılır.

Sözlü görüşme ne demek?

İki kişi veya bir kişi ile bir grup arasında sözlü bilgi alışverişidir. Belirli bir amaç doğrultusunda yapılan yüzyüze görüşmedir. Bu bilgi alışverişi her zaman olmasa da genellikle planlanmıştır. İki tarafın da konuşma ve dinlemesini içerir.

Zahire deposu nedir?

Zahire ve kuru gıdaları koymaya yarayan büyük depo.

Entelektüel olmak ne demektir?

Entelektüel ya da aydın veya münevver, zekâsını ve analitik düşünme yetisini mesleği gereği ya da şahsî amaçlarına erişmekte kullanan kişi. Mesleği, mal ve hizmet üreten diğer meslek gruplarından farklı olarak, fikir ve bilgi üretmek ve/veya yaymak olan kişi (akademisyenler, bilim insanları vb).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *