Intihal Ne Demek?

Üniversitede intihal ne demek?

Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek anlamına geliyor. Bu durum özellikle üniversitelerde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler olarak nitendiriliyor.

İntihal ne anlama gelir?

İntihal (TDK: aşırma), bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekârlık ve hırsızlıktır. Başlıca türleri: Alıntı ifadeler ve fikirler için kaynak göstermemek.

İntihal nedir örnek?

İntihal, başkasının çalışmalarını veya fikirlerini uygun bir kredi atfetmeden kullanmak ve işi veya fikirleri kendinizinmiş gibi sunmaktır. Bazı intihal örnekleri şunlardır: Size ait olmayan fikirleri ‘kredilendirmek’ için yanlış alıntılar oluşturmak.

Hangi durumlar intihal sayılır?

Bir kaynaktan yararlanılırken alınan sözleri tırnak içinde belirtmeden ve kaynak göstermeden almak, Yararlanılan kaynakla ilgili yanlış ya da eksik bilgi vermek, Yararlanılan eserdeki fikre sadık kalacak şekilde kelimeleri değiştirerek almak intihal kabul edilir.

Neler Intihale girer?

Kopya, Aşırma, İntihal: Örneğin, atıf vermeden fikir, görüş ve bilgilerin aynen alınarak yazılması, internet veya başka kaynaklardan kopyalanarak tıpkıbasım (internet download) yapılması fikir ve bilgi aşırılması ve intihali kapsamındadır.”

Kendinden intihal suç mudur?

“Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

You might be interested:  Şavt Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Akademik intihal ne demek?

İntihal Nedir: (TDK: aşırma) Bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. Ya da plagiarism olarak akademik yayınlarda görmüşsünüzdür.

İntihal nedir çeşitleri nelerdir?

Başlıca intihal türleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Öz- intihal ya da kendi kendine intihal (self-plagiarism)
  • Otomatik intihal (auto-plagiarism)
  • Global intihal (lobal plagiarism)
  • Kopyala yapıştır yöntemiyle intihal (verbatim plagiarism, copy and paste)
  • Mozaik intihal (mosaic /patchwork plagiarism)

İntihal tutkunu ne demek?

İntihal tutkunu ne demek? İntihal, başka bir kişinin fikirlerini, sözlerini, tasarımını, sanatını, müziğini, sahibinin onayını veya iznini almadan tamamen veya kısmen kendi başına kullanılmasını içeren bir tür aldatma türü olarak tanımlanmaktadır.

İntihal nedir ne değildir?

Başkasının yazdığı bir yazıyı alıp kendi yazınıza taşıdığınızda ve bunu yaptıktan sonra kullandığınız kaynağı açık ve net bir şekilde belirtmediğinizde bu intihal olur. Dolayısıyla, bir başkasına ait olan düşünceleri kaynak belirtmeden kullanmak intihal kapsamına girer.

İntihal nedir neden önemlidir?

İntihal, orijinal yazara uygun bir kredi vermeden herhangi bir makalenin bölümlerinin veya tamamının izinsiz kullanımıdır. Herhangi bir yazının etik olmayan şekilde kopyalanması temelde hırsızlık olarak kabul edilir ve bu nedenle içeriğin özgünlüğünü ve güvenilirliğini ortadan kaldırır.

İntihal nedir nasıl önlenir?

En basit haliyle bir başka tezden aşırma ile yapılır. Daha önce başkasının hazırlamış olduğu tezden bölüm, paragraf ya da cümleyi kes kopyala yaparak çalışmanıza kaynakçada göstermeden alırsanız intihal yapmış olursunuz. İntihal nedir, çeşitleri nelerdir bunları öğrenmeden akademik ödev, tez, proje hazırlamayın.

Intihal de 100 benzersiz ne demek?

İntihal de 100 benzersiz ne demek Bu tamamen özgün şekilde yazılan tez, proje ya da makale anlamına gelir.

You might be interested:  Firuze Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Nasıl intihal yapılmaz?

İntihalden Kaçınmanın 5 Pratik Yolu

  1. 1 – Kopyala-Yapıştır Yapmayın!
  2. 2 – Birebir Alıntı Yapmak Yerine Uygun Şekilde Yorumlama Yapın.
  3. 3 – Yazarları Uygun Şekilde Akredite Edin.
  4. 4 – Kaynaklara Yazım Sürecinizle Eş Zamanlı Olarak Atıf Yapmayı İhmal Etmeyin.

Intihal oranı en fazla kaç olmalı?

Tez çalışmasında İntihal Raporu Benzerlik oranının üst sınırı %20’dir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *