Inisiyatif Ne Demek? (Question)

Inisiyatif ne demek örnek?

Inisiyatif ne demek örnek? Bazı şeyler öne sürmek ya da bir işe başlamak hakkı. Bu konuda inisiyatif, sorumlu proje mühendisine düşer. Bir kimsenin gerekli kararı kendiliğinden verebilme ve eyleme geçebilme yeteneği.

Inisiyatif almak ne demek?

İnisiyatif almak: Elinde bulunan karar verme yetkisini harekete geçirmek, kullanmak. ( İnisiyatif almak aynı zamanda inisiyatifi ele geçirmek olarak da kullanılabilmektedir. İnisiyatif kullanmak: Gerekli olan bir kararı öncelik ile almak.

Inisiyatif almak nedir TDK?

Türk Dil Kurumu’nda inisiyatif kelimesi üstünlük veya ayrıcalık olarak geçmektedir. Aynı şekilde gerekli kararları alabilecek kişinin niteliği olarak da tabir edilebilir.

Inisiyatif yetkisi nedir?

Öncelik, üstünlük’ ya da “karar verme yetkisi ” anlamında kullanılmaktadır. Herhangi bir kişinin genel bir konu içerisinde bireysel olarak gerekli kararları alması anlamına gelir.

Inisiyatif nasıl kullanılır?

Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. İNİSİYATİF NASIL YAZILIR? Bu kelimenin ” insiyatif mi, inisiyatif mi?” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı İnisiyatif şeklinde olmalıdır.

Inisiyatif hangi dilden?

Fransızca initiative “girişim, öncülük” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca initier “başlamak, önayak olmak” fiilinden türetilmiştir. inisiye maddesine bakınız.

Inisiyatif almak neden önemlidir?

İnisiyatif alan kişi yaptığı işin sonucunda oluşacak riskleri de göz önüne almış demektir. Kişinin bu şekilde harekete geçmesi bir kişi ya da kurum tarafından istenmemiş, emredilmemiş dahi olsa içsel motivasyonlarla, sürecin analizi yapılmış bir şekilde yola çıkmaktadır.

You might be interested:  Fetret Ne Demek?(Çözünme)

Iş hayatında inisiyatif kullanma Nedir?

İnisiyatif, karşımıza çıkacak problemleri ya da fırsatları öngörmek ve uygun önlemler almak yada değerlendirmektir. Aynı zamanda oluşabilecek herhangi bir krizde kişinin kendi yetkisinin dışına çıkarak şirket lehine almaya çalıştığı bir karardır.

Inisiyatif nasıl yapılır?

İNİSİYATİF NASIL YAZILIR? Türk Dil Kurumu’na göre ” inisiyatif ” olarak yazılmaktadır.

TDK ya göre inisiyatif nasıl yazılır?

İNİSİYATİF NASIL YAZILIR? Bu kelimenin inisiyatif mi, insiyatif mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı inisiyatif şeklinde olmalıdır.

Yüksek statü ne demek?

Yuksek statü ne demek? Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu.

Prensip edinmek ne demek?

Prensip, bireyin kendi yaşam tarzına uygun olarak belirlediği ilkeler ve uyulması gereken kurallar anlamına gelir. Örnek Cümleler: 1- Şirketimize ” prensip sahibi” olan personeller olmalıyız. 2- Prensiplerime sıkı sıkı bağlı olsam da bazen ben de kendi kurallarımın dışına çıkıyorum.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *