Inisiyatif Almak Ne Demek? (Question)

İnisiyatif almak: Elinde bulunan karar verme yetkisini harekete geçirmek, kullanmak. (İnisiyatif almak aynı zamanda inisiyatifi ele geçirmek olarak da kullanılabilmektedir. İnisiyatif kullanmak: Gerekli olan bir kararı öncelik ile almak.

Inisiyatif ne demek örnek?

Inisiyatif ne demek örnek? Bazı şeyler öne sürmek ya da bir işe başlamak hakkı. Bu konuda inisiyatif, sorumlu proje mühendisine düşer. Bir kimsenin gerekli kararı kendiliğinden verebilme ve eyleme geçebilme yeteneği.

Inisiyatif almak neden önemlidir?

İnisiyatif alan kişi yaptığı işin sonucunda oluşacak riskleri de göz önüne almış demektir. Kişinin bu şekilde harekete geçmesi bir kişi ya da kurum tarafından istenmemiş, emredilmemiş dahi olsa içsel motivasyonlarla, sürecin analizi yapılmış bir şekilde yola çıkmaktadır.

Inisiyatif yetkisi nedir?

Öncelik, üstünlük’ ya da “karar verme yetkisi ” anlamında kullanılmaktadır. Herhangi bir kişinin genel bir konu içerisinde bireysel olarak gerekli kararları alması anlamına gelir.

Bireysel inisiyatif ne demek?

İnisiyatif kelimesi ‘öncelik, üstünlük’ ya da ‘karar verme yetkisi’ olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir kişinin herhangi bir konu içerisinde bireysel olarak gerekli kararları alması anlamına gelir.

Inisiyatif TDK ne demek?

Türk Dil Kurumu ‘nda inisiyatif kelimesi üstünlük veya ayrıcalık olarak geçmektedir. Aynı şekilde gerekli kararları alabilecek kişinin niteliği olarak da tabir edilebilir.

Inisiyatif kullanmak ne demek?

İnisiyatif almak: Elinde bulunan karar verme yetkisini harekete geçirmek, kullanmak. ( İnisiyatif almak aynı zamanda inisiyatifi ele geçirmek olarak da kullanılabilmektedir. İnisiyatif kullanmak: Gerekli olan bir kararı öncelik ile almak.

You might be interested:  Tebaa Ne Demek?(En iyi çözüm)

Inisiyatif nasıl kullanılır?

Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. İNİSİYATİF NASIL YAZILIR? Bu kelimenin ” insiyatif mi, inisiyatif mi?” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı İnisiyatif şeklinde olmalıdır.

Inisiyatif nasıl yapılır?

İNİSİYATİF NASIL YAZILIR? Türk Dil Kurumu’na göre ” inisiyatif ” olarak yazılmaktadır.

Inisiyatif mi?

İNİSİYATİF NASIL YAZILIR? Bu kelimenin inisiyatif mi, insiyatif mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı inisiyatif şeklinde olmalıdır.

Inisiyatif hangi dilden?

Fransızca initiative “girişim, öncülük” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca initier “başlamak, önayak olmak” fiilinden türetilmiştir. inisiye maddesine bakınız.

Prensip edinmek ne demek?

Prensip, bireyin kendi yaşam tarzına uygun olarak belirlediği ilkeler ve uyulması gereken kurallar anlamına gelir. Örnek Cümleler: 1- Şirketimize ” prensip sahibi” olan personeller olmalıyız. 2- Prensiplerime sıkı sıkı bağlı olsam da bazen ben de kendi kurallarımın dışına çıkıyorum.

Analitik ne anlama gelir?

Analitik kelime anlamı itibariyle ‘çözümlemeli’ olarak bilinmektedir. Herhangi bir durumu ya da sorunsalı çözüme kavuşturmak adına yapılan çalışmalar bütünü olarak da dile getirilebilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *