Imtina Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Imtina ediyorum ne demek?

İmtina bir şeyi yapmaktan kaçınma, yapmama, sakınma, çekinme. Kelime ile ilgili cümleler: Doğruluktan ve mücadele etmekten bir an bile imtina etmeyeceğiz Şu anlamda ki; hürriyet kişiye tanınmış olan “yapmak” veya ” imtina etmek” melekesidir

Imtina etmek ne demek hukuk?

hukuk literatüründe kullanımına sıklıkla rastlanır. Örneğin; Tebligat Kanunu tebellüğden imtina halini düzenlemiştir. Posta memurunu tebliğ edeceği belgeyi almak istememek, çekince göstermek anlamına gelir kaçınma, sakınma, geri durma.

Defaatle ne demek?

Defaatle kelimesinin anlamı, defalarca, birçok kez, kere gibi sözcüklerle karşılık bulmaktadır. Yineleyen yani tekrarlayan durum ve şeyler için kullanılır.

Çeriye ne demek?

Cariye, kadın köle demektir. Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilerek alınıp satılan ve her konuda efendilerinin isteklerine uymak zorunda olan genç kadın, kadın köle.

Imzadan imtina etmek ne anlama gelir?

içeriğine itiraz edilen belgelerde imza atmaktan kaçınmaktır.

Bilmukabele nerelerde kullanılır?

Birinin söylediği söze karşılık söylenen “ben de, size de, sizlere de” anlamında kullanılan bir söz. Örnek: “Hürmetler ederim. – Bilmukabele.

Tebellüğden imtina ne demektir?

Tebellüğden imtina; muhatabın işyeri veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına ve tebliğe çıkan memuru kapıyı açmasına rağmen gönderilen tebliğ evrakını almak istememesi durumunu ifade eder.

You might be interested:  Arsız Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Teyakkuz halinde olmak ne demek?

Dölü olmayan, soyu olmayan. 2. Çocuk sahibi olmayan.

Tebellüğ etmek ne demektir?

Tebellüğ kelimesinin sözcük anlamı kendisine gönderilen resmi bir bildirimi alma anlamlarını taşımaktadır. Tebellüğ etmek anlamıda aynı anlamı taşımaktadır.

Defaten anlamı ne demek?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan anlamı konusunda defaten ”ansızın” olarak geçiyor. Yani bir çırpıda, tek seferde ya da bir kerede gibi ortak anlamlar üzerinden de değerlendirmek mümkün.

Nakden ve defaten ne demek?

Nakden ve defaten ne demek? Banka ve diğer resmi kurumlarda görülen nakden ve defaten terimi ise nakit olarak ve tek seferde ödeme anlamına gelmektedir.

Defaten ne demek ekşi sözlük?

düne kadar defalarca diye bildiğim, bugüne kadar yüzlerce kez kullandığım ve hatta büyüklerimin de benim düşündüğüm gibi defalarca anlamında kullandığı kelime.

Osmanlı’da Çeri ne demek?

Osmanlı’da Çeri ne demek? çeri isim, eskimiş Asker. yeniçeri isim, tarih (yeni’ çeri ) 1. Mahmut zamanında Nizam-ı cedit adındaki asker ocağının 1826’da kurulmasıyla ortadan kaldırılan Osmanlı İmparatorluğu’nun piyade asker sınıfı. Bu asker sınıfından olan er.

Eski dilde cariye ne demek?

Arapça kökenli bir kelime olan cariye, “dişi köle” anlamına gelmektedir. Osmanlı toplumunda cariyelik yalnızca saraya ait bir kavram da değildir.

Osmanlıda halayık ne demek?

Halayık, cariye veya hizmetçi. Savaşlarda esir düşen veya başka bir şekilde köle konumuna düşmüş kadınlardan, bir kişinin hizmetine verilmiş olan kadın hizmetkar. Osmanlı döneminde halayıklar konak hayatının en önemli unsurlarında biri olmuşlardır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *