Ihtiyat Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Ihtiyat ne demek TDK?

İhtiyat kelimesinin TDK anlamı da herhangi bir durumda geleceği düşünerek önlem almaktır veya ihtiyatlı olmaktır. İhtiyat Örnek Anlatımı: Önceden dikkatli olma özelliğine ve tedbirli olarak önlem alınmasına ihtiyatlı olma denir.

Ihtiyatlı insan ne demek?

TDK’ya göre ihtiyatlı, herhangi bir konuda, ileriyi göz önüne alarak, ölçülü davranan, önlemler alan, sakıngan, hazırlıklı(kimse) anlamı taşır.

Ihtiyata riayet ne demek?

İhtiyat kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘sakınmak, ölçülü davranma ya da farklı konular için ileriye düşünerek buna göre davranmak’ anlamları çıkmaktadır. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu’na göre ihtiyatlı davranmak ‘Herhangi bir durum karşısında her açıdan güvenliği ön plana almak’ anlamı çıkmaktadır.

Ihtiyat ne demek ekşi sözlük?

herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma; gereğinden fazla olup saklanan şey, yedek *..

Ihtiyatsız ne demek TDK?

İhtiyatsızlık anlamı, kısaca tanımı: İhtiyatsızlık etmek: Önlem almadan davranmak. İhtiyatsız: İhtiyatlı davranmayan. İhtiyat: Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma.

Ihtiyat payı ne demek?

sakınmalık. Tecimsel bir işlemde dokuncayı önlemek amacıyla ayrılacak karşılama payı.

Ihtiyatlı yaklaşım ne demek?

Peki, ihtiyatlı olmak ne demek? İleriyi göz önüne almak ve ileriyi düşünmek suretiyle ölçülü davranmak anlamına gelmektedir. Bu aynı anlamı üzerinden ihtiyatlı davranmak şekilde de kullanılmaktadır.

You might be interested:  Kamet Ne Demek?

Vacip ihtiyat nedir?

Vâcip olan ihtiyat ise haramlığı kesin bir şeye vesile olan şey hakkındaki ihtiyattır. Buna göre maslahat bir işin vâcipliği ve mendupluğu arasında dönüp duruyorsa ihtiyat bunun vâcipliğe hamledilmesidir. Çünkü bu takdirde eğer o iş gerçekte vâcip ise kişi bir borçtan kurtulmuş, mendup ise mendubu yerine getirmiş olur.

Ihtiyatlı hareket ne demek?

Kontrollü ve sağlam hareket etmek.

Riayet etmek ne demek TDK?

Riayet kelimesinin ilk anlamı saygı göstermek, ikinci anlamı uymak ve eşlik etmektir. Bunun dışında tazim sözcüğüyle de eş anlamlı olan riayet, misafir ağırlamak ve ikramda bulunmak manasına da gelir.

Adreste bucak ne anlama gelir?

Ikametgahta bucak ne demek? Ekonomi, güvenlik ve coğrafya bakımından aralarında belli bir ilişki olan, kasaba ve köylerden oluşan ilçeden daha küçük mülki idare bölümlerine bucak ya da nahiye adı veriliyor.

Ihtiyaten müstehap ne demek?

Müstehap İhtiyat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Müstehap İhtiyat: Uyulması uygun ve iyi görülen ihtiyat. Müçtehitlerce müstehap olmasına kesin değil de ona yakın derece kuvvetli bir delille sabit olan görev.

Riyazı ihtiyat ne demek?

Geçerli olan sene içinde alınan primler toplamından rizikoya karşılık gelen prim ve masraflar düşürüldükten sonra bakiyenin yani tasarruf priminin faizlendirilerek hayatta kalanlara bölüştürülmesine riyazi ihtiyat denir.

Ihtiyat zabiti ne demek?

osmanlı döneminde subay eksikliğinden dolayı askerlik çağı gelen okumuş gençlerin yaptığı askerlik şekli. cumhuriyetten itibaren ismi yedek subay olarak değiştirilmiştir. komuta kademesinde bulunurlar. okudukları bölüm itibariyle orduda o şekilde yararlanılır.

Yüksek iltimas ne demek?

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından anlamı, ‘Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma’ şeklinde ifade ediliyor.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *