Ihtiras Ne Demek?(Çözünme)

Ihtiraslı olmak ne demek?

TDK’ya göre ihtiraslı olmak; tutkulu olmayı, karşı konulmayan bir irrasyonel kuvvet şeklinde tanımlamaktadır. TDK sözlük anlamına göre aşırı ve güçlü istek anlamlarına da gelen İhtiras kelimesinin anlamlarının bu şekilde olduğunu söylemek mümkündür.

Aşk ve ihtiras ne demek?

(Işk) Çok ziyade sevgi. Şiddetli muhabbet.

Ihtiras nasıl bir duygu?

İhtiras kelimesinin anlamı; Çok güçlü bir duygu için tutku, sevgi, nefret, öfke, ya da diğer duygu olarak ifade edilir. Herhangi bir şeye ya da birine ihtiras ile bağlanmak da denir. İhtiras Nedir TDK: TDK anlamı da aşırı ve güçlü olan bir istek veya tutku olarak belirtilir.

Ihtiras ne demek cümle içinde?

” İhtiras ” Anlamı ve Örnek Cümleler İhtiras: Aşırı, güçlü istek. Tutku. ➧ Herkes bir gayretlik sureti içinde ihtirasını gizler. ➧ Catherine, çekiciliğiyle Nick’i etkisi altına alır ve ikili ihtiras dolu bir ilişkinin içine sürüklenir.

Tutkulu olmak ne demek?

Tutkulu kelimesi, güçlü duygu haline karşı koyamayanların bağlandığı kişi ya da nesnelere olan eğilimini ifade etmektedir.

Ihtiras ne demek ekşi sözlük?

bir şeyi kuvvetle istemek ve yapmak demektir.

Ihtiras dolu ne demek?

İhtiras aşırı, güçlü istek ve tutku gibi anlamlara gelmektedir.

You might be interested:  Wish Ne Demek?(Çözünme)

Öz veri ne demek?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özveri kelimesi ‘Bir amaç adına ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir durum için, kişisel çıkarlardan vazgeçme, fedakarlık’ anlamlarına gelmektedir.

Yüksek iltimas ne demek?

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından anlamı, ‘Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma’ şeklinde ifade ediliyor.

Ilgi bir duygu mu?

İlgi – Ben her zaman yeni şeyler öğrenmek ve etkileyici şeyler keşfetmek istemişimdir, o nedenle ilgi benim için önemli bir duygudur. İlgi meraklı olmaktan ve bir şeye bağlanmaktan gelir. İlgili hissettiğiniz zaman, yeni deneyimlere daha açık olursunuz ve içinizde etrafınızı keşfetme arzusu olur.

Kafamda ihtiras ne demek?

Genel olarak olumsuz çağrışım yapan ihtiras kelimesi Arapça ha-re-se’den gelir. Kişinin kendinin zarar göreceği kadar bir şeye delicesine tutkun olması anlamında kullanılan ihtiras kelimesi ile ilgili bilinen bir Türk atasözü yoktur.

Haz bir duygu mu?

Buna rağmen, yaygın olarak sekiz temel duygunun varlığı kabul edilir: Mutluluk, Üzüntü, Korku, Şaşkınlık, Öfke, İlgi, İğrenme, Utanç. Mutluluk: Sevinç, neşe, zevk, rahatlama, keyif, haz, gurur, heyecan ve coşkunluk, Bunlar bir duyguya karşı duygusal tepkimiz olan ikincil duygularımızdır.

Sana müstesna ne demek?

Müstesna Kelimesinin Anlamı: Benzeri az bulunan, benzeri olmayan, istisna olan anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. Müstesna kelimesi sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Müstesna ile ilgili cümleler: *Senin müstesna bir yerin var.

Nüktedan ne anlama gelir?

Esprili anlamına gelir. Cümle içerisinde kullanacak olursa. “O öylesine biriydiki bir yandan üzebilirken bir yandan nüktedan davranışları sevinç göz yaşlarına neden olabiliyordu” gibi

Müjgan ne anlama gelir?

Farsçadan ”Muje” kirpik demektir. Bu kelimenin çoğulu olan Müjgan ise kirpikler anlamına gelir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *