Ihtimal Ne Demek?

Ihtimal denince aklımıza ne gelir?

Türk Dil Kurumu üzerinden ihtimal kelimesi, ‘Bir şeyin olabilmesi durumu ya da olasılık’ anlamları üzerinden ele alınmaktadır.

Ihtimal hangi manaya gelir?

Ihtimal hangi manaya gelir? Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık. Belki, ola ki.

Büyük ihtimal nedir?

var olan ihtimalin gerçekleşmesi olanağının daha kuvvetli olması.

Ihtimal kelimesinin kökü nedir?

ihtimal kelime kökeni Arapça ḥml kökünden gelen iḥtimāl إحتمال “tahammül etme, tolere etme, taşıma, olasılık olarak tanıma, mümkün görme” sözcüğünden alıntıdır.

İhtimal ne demek örnek?

Bir eylemin olumlu ya da olumsuz biçimde gerçekleşeceğini dile getiren, kesinlik anlamı taşımayan yargılar olasılık ( ihtimal ) anlatır. Örnekler: * Bu yaz, çok sıcak geçebilir. * Akşam beni arayan yeğenim olmalı.

İhtimal cümlesi nedir?

Olasılık veya diğer adıyla ihtimal cümleleri, gerçekleşmesi kesin bir sebebe bağlanamayan bazı olay veya durumların olabilirliği hakkında söylenmiş ifadelerdir. İhtimal cümlelerinde genellikle “olabilir, belki, galiba, olmalı, olacak” gibi kelimeler kullanılmaktadır.

Ihtimal yerine ne kullanılır?

İhtimal kelimesi yerine olabilirlik ve olasılık sözcükleri de kullanılabilmektedir. Bu kelimeler cümlede birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman anlamda bir değişiklik olmaz. İhtimal kelimesinin eş anlamlısı olarak olasılık ve olabilirlik kelimeleri kullanılabilir.

Şaban ın anlamı ne demektir?

Şaban “Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay.” anlamına gelmektedir. Kökeni Arapça’dır. Ramazan ve Recep isimleri yanına uygun olabilir.

You might be interested:  Safahat Ne Demek?(Çözülmüş)

Överek nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre Övmek kelimesinin anlamı: Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı.

Ihtimal vermek ne demek?

Bir şeyin gerçekleşebileceğini, olabileceğini hiç düşünmemek.

Ihtiva ne demek edebiyat?

İhtiva kelimesinin sözcük anlamı ‘içine alma ve içinde bulundurma’ olarak Türk Dil Kurumu üzerinde karşılık buluyor. Gündelik yaşamın dışında yazılı kaynaklarda ve edebi eserlerde sıkça karşılaşılan bir kelimedir.

Ihtimamı ne demek?

Dikkatle çalışma, önemle inceleme. İyi, özenli bakım. Ne kadar ihtimama muhtaç bulunduğunu pek iyi bilirdi. Özenmek, fazla dikkat etmek.

Ihmal ediyor ne demek?

Ihmal ediyor ne demek? [l ince] (ﺍﻫﻤﺎﻝ) i. (Ar. ihmāl) Üstüne düşeni zamânında yapmama, gereken ilgiyi göstermeme, önem vermeyip kendi hâline bırakma: Operatör, ihmâlin dâvet edeceği fenâ netîcelere dâir telkîninde devam ediyordu (Peyâmi Safâ).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *