Iflah Ne Demek? (Question)

Iflah olmaz ne demek?

Onmamak, düzelmemek. Dal çürük çıktı mı otuz metreden düşen iflah olmuyor artık.

Iflahımız sikildi ne demek?

genellikle sikilen bişey. iyileşme, akıllanma, doğru yolu bulma anlamında kullanılan söz.

Iflah ettirmek ne demek?

Kötü bir durum ya da hastalıktan kurtarmak.

Iflahımı kuruttu ne demek?

Gücünü tüketmek, bir daha düzelemeyecek bir duruma getirmek.

Vebal ne anlama gelir?

Bir kimsenin söz ve davranışı ile bir başkasına zarar vermesi, mağdur etmesi sebebiyle o kimsenin eylem ve söylemlerinden ötürü kötü sonucu, azap ve hatta günahını üzerine almayı ifade eder.

Senden gayrı ne demek?

Gayrı, halk ağzına göre, Arapça kökenden gelen bir sözcük olup; bundan böyle, bundan sonra, artık, başka gibi anlamlarda kullanılan zarf türünde bir sözcüktür.

Islaha etmek ne demek?

Türk Dil Kurumu’na göre ıslah etmek kelimesi iki farklı anlam barındırmaktadır. Birinci anlamı iyi bir duruma getirmek ve iyileştirmektir. İkinci anlamı ise yola getirmek anlamıyla kullanılır.

Diline pelesenk olmak ne demek?

Diline pelesenk etmek deyimi, bir ya da birden fazla kelimenin diline dolanması demektir. Dile dolanan sözcükler çok sık dinlenen bir şarkının nakaratı olabilir. İş yerinde ve evde çok sık tekrarlanan kelimelerin dile pelesenk olma ihtimali de yüksektir. Anlamı: Bir kelime ya da söz grubunun sık sık tekrarlanması.

You might be interested:  Sencer Ne Demek? (Correct answer)

Itlaf edilecek ne demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan itlaf kelimesi telef fiilinden türetilmiştir. Telef, yok etmek anlamına gelirken itlaf, öldürmek, bozmak, fitne çıkarmak ve mahvetmek demektir. Bu kelime mecazen gereksiz yere para harcamak, lükse kaçmak ve israf etmek manasına gelir.

Ihyan ne demek?

İhya kelimesinin TDK anlamı da; herhangi bir şeyi eski şekline veya duruma getirmek, çok iyi duruma getirip daha güçlü hale getirmek anlamlarına gelir.

Allah iflah etsin ne demek?

Allah seni iflah etsin ne demek? Kötü olmaktan çıkıp iyi olmaktır. Örneğin kişi kötü şeyler yapıyordur yanlışlıklar yapıyordur sonra iflah olmuştur yanş düzelmiştir doğru şeyler yapmaya başlayıp kötü şeyleri bırakmıştır. İflah ile örnek cümle kuralım: ➡ Allah iflah etsin.

Sır olmak deyiminin anlamı nedir?

➡ Sır Olmak deyiminin anlamı:Aklın eremeyeceği biçimde ortadan kaybolmak.

Felah kelimesinin anlamı nedir?

Felah Arapça ne demek? Arapça flḥ kökünden gelen falāḥ فلاح z “refah, başarı, mutluluk, güvenlik, huzur, kurtuluş” sözcüğünden alıntıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *