Iffet Ne Demek?(Çözünme)

(. purity ring, : , , ) — , ( ), ( ) .

İffet dini anlamda ne demek?

Sözlükte “haramdan uzak durmak, helâl ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak” anlamında masdar olan iffet kelimesi, daha çok felsefî mahiyetteki ahlâk kitaplarında ve bunların etkisinde kalan diğer eserlerde insandaki arzu (şehvet) gücünün ılımlı işleyişinden hâsıl olan erdemi ifade etmek üzere kullanılmış ve

İffet nedir kısaca özeti?

İffet Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak İffet: Cinsel konularda ahlak kurallarına bağlı kalarak insanın namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması. 3. Yeme, içme ve diğer bedeni hazlar konusunda ölçülü olma, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak suretiyle kazanılan erdem.

Iffetli insan kimlere denir?

İffet sahibi kısaca ahlakına, namusuna düşkün, cinsel konularda dikkatli olan kişi demektir. İffet sahibi kişi ahlak kurallarına dikkat eden utangaç anlamlarını da taşımaktadır.

İffet sahibi olmak ne demek?

İffetli olmak genelde halk arasında cinsel konular üzerinden ahlak kuralları ile bağlılık noktasında değerlendirilmektedir. Ancak anlamı sadece bununla sınırlı kalmaz. Aynı zamanda İffetli olmak terbiyeli, saygılı ve nerede ne yapacağını bilen kişi olarak da öne çıkmaktadır.

Kuranda iffetiyle öne çıkan peygamber kimdir?

İffet ve namusun en yalın ifadesi olan bu sözleriyle kendinden sonra gelecek nesillere “en güzel örnek” teşkil eden Hz. Yusuf için, sınav henüz bitmemişti.

You might be interested:  Ala Ne Demek?(Çözülmüş)

Iffetli peygamber kimdir?

Halkın ve Hakk’ın hep dile getirdiği Hz. Yusuf’un iffetidir. Konu her ne kadar Hz. Yusuf açısından sınırlandırılmış olsa da iffetin temel ahlaki değerle irtibatlı günümüze yansımaları da söz konusu olacaktır.

Namus iffet ne demek?

namus ve iffet, aynı kavramın objektif ve sübjektif perspektif farkıyla açıklanabilen iki cephesidir. namus nesneldir, yani kişinin dışarıdan * algılanışıyla ilgilidir. iffet özneldir, yani kişinin benlik algısıyla ilgilidir.

Dinde hayâ ne demek?

Haya kelimesi, dini anlamda Allah korkusu ile günahtan kaçınma, hicab ve edep anlamlarında gelmektedir. Yine dini anlamda, Allah korkusu ile günah olan şeylerden kaçınma, onları yapmaktan utanma anlamlarına da gelmektedir. Haya sahibi ise, utanç duyabilen kişiyi ifade eder.

Temel değerler iffet nedir?

İffet, nefsin isteklerinde ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak sureti ile kazanılan erdemdir. İnsanın, dinî ve ahlaki kurallara bağlı kalarak namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması iffetin bir gereğidir.

Iffetini muhafaza etmek ne demek?

3- ” İffetini, yani namusunu koruyarak ölmek” deniyor. Mesela karşı cinsin elini tutmuşsa haram işlenmiş olur, iffet korunmamış olur. Hadis-i şerifte iffeti koruma şartı var.

Insanın bedeni ve maddi zevklere aşırı düşkünlükten kendini korumasını sağlayan erdem nedir?

İffet, öncelikle bedenî hazlara ve nefsânî aşırılıklara ilgi duymaktan kurtarılmış bir ruhî yapıya sahip olmaktır; buna “kalbin iffeti” denir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *