Icmal Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Icmal tablosu ne demek?

İcmal tablosu; finansal nitelikteki alanlarda, işletmelerin içerisinde ve bankalarda ortaya çıkan işlemlerin bütünü için oluşturulmuş olan cetvellere icmal tablosu adı verilir.

Icmal dökümü nedir?

Bordro İcmal Raporu, İşverenin yaptığı toplam ödemeleri tek sayfa halinde, topluca gösteren bir rapor. Muhtasar Raporu, İşçilerin toplam ücretlerini, gelir vergisi ve damga vergisi tutarlarını ay bazında toplam olarak gösteren rapor.

Icmal olarak ne demek?

– Özet, – Kısaltma demektir. İcmal aynı zamanda eski gazetelerde başta yazılan ve o günkü siyasi durumu özetleyen yazı olarak ifade edilmektedir. İcmal kelimesi (muhasebe) belli bir süreyi, belli bir konuyu kapsamakta olan özet rapor ya da tabloya denilmektedir.

Aylık icmal nedir?

Muhasebe Bölümünde, “Raporlar/Muhasebe Modülü” menüsünün altında yer alır. Belirlenen bir muhasebe hesap kodu için tüm yılın tek tek her ayının, aylık borç/alacak toplamlarının ilgili aya kadar kümüle borç/alacak toplamları ile bakiye borç tutarının izlenmesini sağlayan rapordur.

Icmal ne demek cümle içinde kullanımı?

1. Özet, özetleme, kısaltma. Cümle içinde kullanımı: Günahlarımızın icmaline gelince ben tutamam vallahi tutamam, takatim yetmez.

Icmal defteri ne demek?

Yeni alınan ülkelerdeki toprak yazımı defterlerinin, yalnız yönetim örgütü ile köy adları ve yıllık gelirlerinin yazılı bulunduğu bir türü.

Sigortada icmal ne demek?

Kelime anlamı “kısaltma, özet” olan “ icmal ” ifadesi, sigortacılıkta kullanılan en önemli evraklardan birinin ismidir. İşlemlerin özetini taşıyan evraklardan oluşan icmaller, sigorta işlemlerinin kısa sürede analiz edilebilmesini sağlar ve sigorta poliçelerinin mali açıdan değerlendirilebilmesini kolaylaştırır.

You might be interested:  Bruh Ne Demek?(En iyi çözüm)

Icmal ne demek Osmanlı?

Özet: İcmal; uzun bir hesaptan çıkarılan özeti yansıtan toplam anlamı- na gelmektedir. İcmal defterleri başta vergi ve gelir tespiti yönünde nü- fus sayım amaçlı olmak üzere birçok alanda oluşturulmuştur.

Icmal hangi dilde?

Arapça cml kökünden gelen icmāl إجمال “bütünleme, tamamlama” sözcüğünden alıntıdır.

Mufassal ne demek?

Sözlükte tafsil edilmiş anlamına gelen mufassal, Kur’ân’ın sonundaki kısa sûrelere denir.

Icmal bordrosu ne demek?

Bordro İcmal Raporu, İşverenin yaptığı toplam ödemeleri tek sayfa halinde, topluca gösteren bir rapor. Muhtasar Raporu, İşçilerin toplam ücretlerini, gelir vergisi ve damga vergisi tutarlarını ay bazında toplam olarak gösteren rapor.

Tarih icmal ne demek?

Eski gazetelerde başta yazılan ve o günkü siyasi durumu özetleyen yazı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *