Ibra Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Sözlük anlamı aklama, temize çıkarmadır. İbra Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir kimseyi belli bir borcu ödemekten veya bir edimi, yükümlülüğü yerine getirmekten kurtarmak anlamında kullanılmaktadır. Alacaklının alacağının bir kısmından veya tamamından vazgeçmesi de ibradır.

Ibra etmek ne demek?

İbra etmek, Türk Dil Kurumu’na göre Arapça’dan Türkçe’ye giriş yapmıştır. Anlam bakımından ‘Aklama’, ‘Temize Çıkarma’ sonuçları ortaya çıkan ibra etme sözcüğü, beraat kelimesiyle de yakın anlam içermektedir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve ‘Aklama Belgesi’ anlamı taşımıştır.

Ibra etmek ne demek TDK?

İbra etmek, TDK ‘nın yaptığı tanıma göre “Aklamak” anlamına gelmektedir.

Yönetimi ibra etmek ne demek?

İbra, tüzel kişinin yetkili organının (Genel Kurul), sorumlu organın ( Yönetim Kurulu) üyelerine karşı karar şeklindeki bir irade açıklamasıdır. Genel Kurul bu kararı ile Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu dönemdeki işlemlerini hukuka ve ortaklık açısından işin gereğine uygun bulduğunu beyan etmektedir.

Ibra mı ibraz mı?

ibraz bir şeyi ortaya koymakken, ibra aklamaktır. meydana çıkarmak, sunmak, göstermek.

Ibirar ne demek?

Osmanlıca’da yazılışı: ibrâ. Temize çıkarma. TIR Karnesi himayesindeki eşyanın varış gümrüğüne gelmesi ve gümrük denetimindeki bir yere boşaltılmasıyla ilgili işlemler. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesi sonucu borçlunun borcundan kurtulması.

Yenilenir ne demek?

Paragraf sorularında yineleme ne demek? Sözün etkisini güçlendirmek amacıyla, anlamın yoğunlaştığı sözcük ya da sözcük öbeğini art arda yinelemektedir. Diğer bir tanım ise: Anlatımın etkisini güçlendirmek için bir sözcüğü ya da sözcük grubunu art arda tekrarlamaya tekrir denir.

You might be interested:  Lock Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Taksir anlamı nedir kısaca?

Taksir, ceza hukuku anlamında “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir” (Türk Ceza Kanunu madde: 22/2).

Yönetim ibra edilmezse ne olur?

İbra edilmeyenler aleyhine şirket tarafından dava açılma olanağı doğar. Genel kurul, ibra etmemekle birlikte dava açılmasına gerek görmeyebilir. Genel kurul dava açma kararı verirse bir ay içinde dava açmaya zorunludur. İbra edilmeme halinde yönetim kurulu üyeleri kararın iptali için dava açabilir.

Idari Ibrasızlık nedir?

İDARİ İBRASIZLIK NE DEMEK? Bir şirketin, son iş yılındaki idari işlemlerinin genel kurulda görüşülerek onaylanması ve aklanması için oy çokluğunu alamamasıdır. Kurulda ibra edilmeme kararı çıkarsa, yönetim idari yönden aklanmamış olur.

Futbol ibra ne demek?

İbra etmek, TDK’nın yaptığı tanıma göre “Aklamak” anlamına gelmektedir. Spor kulüplerinin yönetimleri, olağan genel kurullarında oylama ile mali ve idari yönden ibra edilir veya edilmez.

Kimlik ibraz ne demek?

Kimlik ibrazı, resmi işlemlerin yürütülmesi sırasında kimliğin gösterilmesi durumudur. Oy vermek ya da bankada işlem yapabilmek için kimliğinizi göstermeniz gerekmektedir. Bir nevi kişinin kendisi olduğunu kanıtlamasını sağlayan kimlik ibrazı ile olaylar resmi kaynaklara dayandırılarak ispatlanabilir.

Firmaya ibraz ne demek?

Çekin ödemesini almak için bankaya veya takas odasına sunulmasına ibraz denir.

Hukukta ibraz etmek ne demek?

Yani ibraz edilen şey, belgeler ile kanıtlanan, resmi olarak varlığı kabullenmiş olaylar olmaktadır. Bir nevi kanıtlama olarak da bilinen bu kelime, belgeler ile kanıtlama, olayları ispatıyla beraber resmi kaynaklara dayandırılacak bir şekilde ortaya çıkarma demektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *