Hazirun Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Hazirun, TDK’daki kelime manasıyla ‘bir toplantıya katılanlar’ ve ‘bir yerde o anda bulunanlar’ anlamı taşımaktadır. Hazirun kelimesinin Arapça’daki ifadesi ise ‘ḥāḍirūn’ şeklinde gerçekleşmektedir. Hazirun, Arapça’da ‘ḥāḍir’, yani ‘hazır’ kelimesinin çoğuludur.

Hazirun hukuk ne demek?

(genelde toplantılar için kullanılır.) bir hukuki işlem esnasında (ki genelde haciz tutanağında) alacaklı borçlu ve icra memuru dışında orada bulunan üçüncü kişiler.

Hazirun ne demek Osmanlıca?

hazırun / hazırûn / hâzırûn / حاضرون Huzurda olanlar, yakında bulunan topluluk.

Hazirun nasıl kullanılır?

Hazirun, bir yerde o anda bulunan kişileri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Hazirun kelimesinin köküne bakıldığı zaman hazır olmaktan geldiği görülür. Buda bize bu kelimenin anlamı hakkında ipucu vermiş oluyor. Hazirun EREN ŞENdenildiği zaman o yerde hazır olan kişiler söylenmiş olur.

Teyinmek ne demek TDK?

Teyimnek ne demek? Yetinmek ise; bir şeyi kendisi için yeter bulup daha çoğunu istememek, elinde bulunanı yeterli görmek anlamına gelir.

Hacze kimler katılabilir?

Buna göre; borçlunun eşi, çocukları, borçlunun veli, vasi veya kayyımı olduğu kişiler, ölünceye kadar bakma alacaklısı, nafaka verilmesine ilişkin ilama dayanan nafaka alacaklısı konulan hacze iştirak edebilir.

Avukat haciz mahallinde bulunabilir mi?

Alacaklı veya avukatının, icra müdürlüğünde bulunan dosyaya sunacağı talep dışında kapalı haciz mahalline girip haciz ve muhafazayı yapmak gibi bir hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Tüm cebri icra ve mal muhafaza yetkisi icra memuruna aittir.

You might be interested:  Smart Tv Ne Demek?(EN iyi 5 ipucu)

Hazirun listesi ne demek?

Hazirun cetveli, hazirun listesi ya da hazır bulunanlar listesi, bir anonim şirketin genel kurulunda bulunan kişileri anlatmak için kullanılır. Türk Ticaret Kanununa göre pay sahibi olan kişiler, anonim şirketin pay sahiplerini hazirun cetveline kaydeder.

Tahayyül ne demek ne demek?

Tahayyül etmek kelimesi, hayal etme ve zihinde canlandırma anlamlarına gelen bir kelime çeşididir. Arapçadan dilimize geçen bir kelimedir.

Hazirun nasıl okunur?

hazırun / hazırûn / hâzırûn / حاضرون

  1. Meydanda, gözönünde olanlar.
  2. Hazır olanlar.

Hazirun cetvelini kim hazırlar?

“ Hazirun cetveli genel kurul divan heyeti ve Bakanlık komiseri tarafından imzalanır. Ayrıca, Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükmünün yerine getirildiğinin tespiti için hazirun cetveli hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler tarafından da imzalanır.”

Hazır bulunanlar listesini kim imzalar?

(3) Yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin bulunma zorunluluğu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır ve hazır bulunanlar listesi adını alır.

Hazurun mu hazirun mu?

Hazirun, TDK’daki kelime manasıyla ‘bir toplantıya katılanlar’ ve ‘bir yerde o anda bulunanlar’ anlamı taşımaktadır. Hazirun kelimesinin Arapça’daki ifadesi ise ‘ḥāḍirūn’ şeklinde gerçekleşmektedir. Hazirun, Arapça’da ‘ḥāḍir’, yani ‘hazır’ kelimesinin çoğuludur.

Tadev ne demek TDK sözlük anlamı?

TADEV Hakkında (Türk-Alman Dayanışma ve Eğitim Vakfı)

Yerle bir etmek ne demek?

yıkılmak, bozguna uğramak. örneğin; deprem günlerinde bir çok bina yerle bir olmuştu. örneğin; “bütün hayallerim yerle bir oldu”.

Üzerinde tepinmek ne demek?

Öfke ve sevincini açığa vuracak davranışlarda bulunmak.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *