Hatun Ne Demek?

Eski Türkçede hatun ne demek?

– İlk anlamı kadındır. – İkinci anlamı bayan ve hanım demektir. – Üçüncü ifadesi eş ve zevce demektir. – Son anlamı ise tarihte hakan ve serdar eşlerine ve yüksek makamdaki hanımlara verilen unvan.

Hatun Arapçada ne demek?

Arapçada hatun ne anlama gelir? Hatun isminin anlamı1. Eş, zevce. 3. Eskiden yüksek kişilikli kadınlara ya da hakan eşlerine verilen unvan.

Hatun Osmanlıda ne demek?

(Çoğulu: Havâtın) Kadın. Hanım. Tar: Yüksek şahsiyetli kadınlara veya hakan eşlerine verilen ünvan.

Argoda hatun ne demek?

1) Kadın. 2) Bayan, hanım: 3) Eş, zevce.

Arapça avrat ne demek?

Avrat kelimesi Türkçe’de “(kadının) edep yerleri, zaaf ve kusurlar” anlamına gelir. Arapça sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawrat عورة z “kusur, özür, edep yeri” sözcüğünün çoğuludur.

Avrat ne demek etimoloji?

Avrat kelimesi köken olarak Arapçadan gelmektedir. Yani Arapça bir kelimedir. Eskiden kadın eş anlamında kullanılmakta olan bir kelimedir. Kelime kökeni olarak “avret” kelimesinden türemiştir.

Hatunum kelimesinin anlamı nedir?

hatun kelime kökeni Bu sözcük Soğdca χwatāw “kral, hükümdar” sözcüğünden türetilmiştir. Soğdca sözcük Soğdca χwa “kendi” ve Soğdca tāw “güç, güçlü” sözcüklerinin bileşiğidir. Soğdca sözcük Hotan Saka dilinde χattuna “kraliçe” sözcüğünden alıntıdır.

You might be interested:  Editör Ne Demek?(Çözünme)

Zeynep ismi ne anlama gelir?

İşte, ismin anlamı ve detaylı bilgiler. Zeynep ismi iffet ve iyi ahlakı temsil eder. Zorluklarla mücadele etmede sabır ve dirayet ismin içerdiği manalardır. Sağduyu, merhamet ve adalet Zeynep isminin temsil ettiği değerlerdir.

Zevce ne anlama gelir?

1. Erkeğin nikahlandığı kadın; karı, eş, refika.

Osmanlıca değer ne demek?

aziz / azîz / عزیز Çok değerli, izzetli.

Ürke ne demek?

dişi ceylan yavrusu demekmiş aynı zamanda da güzel bir kız adıymış. ben bugün bunu gördüm.

Istan ne demek TDK?

Istan ne anlama gelmektedir? [i] Türk toplumlarının yaşadığı bir çok ülke adı “ İstan ” eki ile biter. İstan ekinin kökü Farsçadan gelmektedir, özetle yerleşim yeri anlamına gelir. Nüfusu en kalabalık olan ülke de Hindistan (yaklaşık 1.4 milyar), nüfusu tenha devlet ise Moğalistan’dır (nüfüsü 3,5 mln.

Argo da motor ne demek?

Motor (i. ) argo. Önüne gelenle düşüp kalkan iffetsiz kadın: İyi motordur, hem aç gözlü değil hem de çirkef (Sait Fâik).

Kadın ile hatun arasındaki fark nedir?

Kadın, Türkçe bir kelime olup hatun /katun kelimesinden evrilmiştir. Hatun, güç, güçlü, kraliçe anlamlarına gelir. Kadınlar, özgür iradeye sahip bireylerdir. Avrat ise Arapça kökenli olup kusur, özür, eksik, utanılacak şey, dişi insan anlamlarına gelir.

Birine yanık olmak ne demek?

birine aşık olmak. karsiliksiz olunca iz brakan yanıktır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *