Haspam Ne Demek?(Çözünme)

Haspam kelimesinin anlamı nedir?

Haspa, yakıştırılamayan nitelikler taşıyan kadın veya kızlar için küçümseme maksatlı kullanılan bir sözcüktür. Halk arasında iyelik eki alarak ” haspam ” şeklinde kullanılır. Kızlara ya da kadınlara takılmak için şaka veya alay yollu söylenen söz olarak tanımlanmaktadır.

Haspam erkek ne demek?

Eskiler sever haspam kelimesini”bak sen şu havalara”, “büyümüş de küçülmüş”, “sen kendini ne zannediyorsun yer cücesi!” anlamında bolca kullanmışlardır. Bu tuhaf kelime, kaynağı olan Arapça’da “çakıl taşı” anlamına gelmektedir.

Zottirik kelime anlamı nedir?

esaslı olmayan, özensiz, temelsiz, uyduruk tutum ve davranış, fikir! ve anlayış.

Haspa çıkar nedir?

kıbrıs ağzında “çok konuşuyorsun yeter artık ulan sus” demek. biraz kaba biraz da dengesiz bir çıkış olsa da 7-77’ye bir çok kıbrıslı türk’ün kullandığı cümledir, sinirlenilince uyarı niteliğindedir.

Ellam ne anlama gelir?

Ellam kelimesi, genel olarak İç Anadolu bölgesinin tüm şehirlerinde kullanılmakta olan bir kelimedir. Ellam kelimesi galiba anlamına gelmektedir. Herhalde ve galiba anlamlarına gelen kelime tabi ki manasında da kullanılabilmektedir. Yöresel bir kelime olan ellam kelimesi sanırım ve anlaşılan manasına da gelmektedir.

Erkeklere haspam denir mi?

TDK haspa kelimesinin anlamını alay ve şaka yollu olarak kızlara ve kadınlara söylenen bir söz olarak vermektedir. Bu kelime hakaret maksatlı kullanılmaz ancak sokak dilinde kullanıldığı için argo olarak kabul edilir. Öte yandan, hasba kelimesi Arapça kökenli “çakıl taşı” manasına gelen bir kelimedir.

Haspam küfür mü?

Kadınlara hakaret içeren bir kelimedir. Kullanımı ve söylemi uygun olmayan bir sözcüktür. Haspa kelimesi de tıpkı haspam kelimesi gibi kullanılmakta olan ama şaka yollu söylenen bir kelimedir. Yani kadınlarla ve kızlarla şakalaşmak ve alay etmek için bu sözcük kullanılmaktadır.

You might be interested:  Gedik Ne Demek?

Haspam ne demek ekşi sözlük?

has+pampa kelimelerinin ilk hecelerinden türetilmiş olan bir hitabet şekli. olumsuz bir anlamı yoktur solcuların (özellikle kadın solcuların) sık kullandığı bir söz.

Beytambal galsın ne demektir?

” beytambal galsin pezevengin mali” ailemizde sevilerek kullanilan bir deyimdir bu arada. ” beytambal kalsın=eksik kalsın” anlamı dikkate alındığında “beytülmal” (kamu hazinesi) sözcüğünden gelmesi muhtemel kıbrıs sözü. “aman bırak hazineye kalsın” anlamında.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *