Harman Ne Demek?(Çözünme)

Harman olmak ne demek?

olu$mak, yeti$mek, bulunmak. argo: esrarsız kalmak.

Harman kalmak argoda ne demek?

esrar ve türevlerini içenler arasında kullanılan,kişinin uzun zamandır madde kullanmadığını belirtmek için kullandığı argo terim.

Eski dilde harman ne demek?

Eski dilde harman ne demek? Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde de bu kelime yer almaz. harman ile ilgili en eski veri Divanü Lugati’t-Türk’te bulunmaktadır. göre Türkler, harman yerine örtkün’ü (örtgün) kullanmaktadır. Gerard Clouson da Eski Türkçede harman anlamında örtgün’ün kullanıldığını belirtir.

Harman ne demek TDK?

Türk Dil Kurumunda harman kelimesinin hangi anlamlara geldiğini bulmak mümkündür. Harman kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır: – Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi. – İşin yapıldığı yer veya mevsim.

Yiğidin harman olduğu yer neresidir?

ATATÜRK REFERANSI AK Parti Yozgat Milletvekili İlyas Arslan, Atatürk’ün Yozgat’a geldiğinde “Bozok Yaylası’nın yiğit evlatları” diye hitap ettiğini hatırlatarak, ” Yiğidin harman olduğu yer Bozok Yaylası, Yozgattır. Bu ifade Orta Anadolu illerini Sivas, Kayseri, Yozgat’ı kapsar.

Harman neden yapılır?

Harman, tahılların biçilmesinden sonra, demetlerin üzerinden düven geçirilerek, taneleri başaktan ayırma ve sapları da hayvanların kolay yiyebileceği saman haline getirme işlemidir. Bu işlemin yapıldığı düz, dairevi alana da harman denir.

You might be interested:  Sad Ne Demek?(Mükemmel cevap)

Harman biçmek ne demek?

Özellikle belli durumların bir araya gelerek bir bütün oluşturma şeklindeki anlamı daha çok kullanılır. Bu da harmanlama işlemi olarak ifade edilir. Tabii sade kelime şeklinde harman sözcüğü üzerinden de tarladaki biçme işlemi şeklinde yaygın kullanılmaktadır.

Harman ne demek Ekşi?

hazır beton fabrikası santrallerinde kurulu otomasyonlarda, kil, kum, su ve çimento gibi girdilerin belli bir oranda karıştırılması için kullanılan programın ismi.

Sürmeye ne demek?

Sürmek ne anlamına gelir? Uzatmak, ileri doğru itmek. Dokundurmak, değdirmek.

Harmanlanıp ne demek?

Tütün, çay, içki vb.nin birkaç çeşidi birbirine katılıp karıştırılmak.

Çakır keyif olmak ne demek?

birl. sıf. ve i. ( çakır “şarap” ve Ar. keyf “neşe” ile çakır – keyf ) İçkinin etkisiyle keyiflenip sarhoş olmaya başlayan (kimse), yarı sarhoş: Bey, o gece hânesine çakırkeyfin birkaç derece daha fevkinde bir keyif ile avdet etti (Hüseyin R.

Ne bekar ne demek?

Serseri, haylaz, avare, işsiz.

Ihtan ne demek TDK?

Son dönemlerde merak edilen ve İnternetten araştırılan kelimeler içerisinde ıhtan sözcüğü gelmektedir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit ‘yavaş yavaş ya da yavaştan’ şeklinde bir anlama sahiptir. Öne çıkan bir durumun ya da olayın hareketini gösteren bir yapı olarak ifade edilebilir.

Harman zamanı ne demek?

Harman zamanı, Anadolu insanı için birçok anlam ifade eder. Emeklerinin karşılığını aldıkları bu zaman aslında biraz da olsa dinlenmeye geçtikleri bir dönemdir. Bazıları için de harman zamanı kavuşmadır ya da ayrılıktır. Anadolu’da insanlar yüzyıllardır tarım yaparken tarıma hikayelerini de katmışlardır.

Tirşe ne demek TDK?

a. 1. Yeşil ile mavi arası renk. 2. sf. Bu renkte olan: “Rıhtım kenarlarında en taze yosunların tirşe çizgisi var.” -R. E. Ünaydın.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *