Hamili Ne Demek?

Hamil kime denir?

Hamil, kıymetli evrakı (çek, bono, poliçe, konşimento, varant, makbuz senedi, hisse senedi, tahviller vb.) kanunlara uygun olarak elinde bulunduran, taşıyan gerçek ya da tüzel kişidir.

Hamiline demek ne demek?

Hamiline: Elinde bulundurana, taşıyana. Hamiline ciro: (ticaret) Emre yazılı bir senedin, hamili kimse ona ödenmesi kaydıyla ciro edilmesi. Hamiline muharrer (yazılı) çek (veya senet): (ticaret) Taşıyanın ya da elinde bulunduranın hak sahibi olduğu senet veya çek.

Hamili vatandaş ne demek?

Hamil sözlükteki anlamı gibi hukukta da elinde bulunduran anlamına gelmektedir. Türk Ticaret Kanununda elinde kıymetli evrakı bulunduran kişiye hamil diyoruz. Güncel hayatta ise genelde Kambiyo Senedin Yoluyla Takip yolunda karşımıza çıkmaktadır.

Hamilik ne demek TDK?

“Hami” kelimesi sözlük anlamı olarak “himaye eden, yol gösteren, koruyan” anlamlarına gelir. “ Hamilik ” kavramı, tarihi ve kültürel kimliğini aslen Osmanlı ve Selçuklu Medeniyetleri tarafından kurumsallaştırılmış olan “Ahilik ve Esnaf (Mesleki Dayanışma) Teşkilatları”ndan alır.

Çeki kim öder?

Çeki ilk düzenleyen taraf, çek bedelini ödemekte ve ciro yoluyla çeki elde eden son taraf da çeki tahsil etmektedir.

Çekin muhatabı kimdir?

Çek düzenleyen sahibine “keşideci”, çekin muhatabı ve meblağı alacak kişiye “lehdar”, ödeme yapacak olan tarafa da ” muhatap ” denir. Bankada bir karşılığı olmadan düzenlenen çeklere “karşılıksız çek ” denir. Çekin üzerinde lehdarın adı yazılı ise “nama yazılı çek “, lehdarın adı bulunmuyorsa “hamiline çek ” denir.

You might be interested:  Rop Ne Demek?(Çözüm bulundu)

Hamiline yazılı çek ciro edilir mi?

Çekin teslim edildiği yeni zilyet çekin malikidir ve çekten kaynaklı bütün hakları kullanmaya yetkili kabul edilir. Hamiline yazılı çeklerin hamilin isteğine bağlı olarak ciro ve teslim ile devredilmeleri de mümkündür.

Tacir hamiline çek kimlere verilir?

En yaygın olarak kullanılan hamiline çek türü de budur. Tacir hamiline çekler, işletmede imza yetkisine sahip olan ortaklar ve yöneticiler tarafından alacaklılara karşı düzenlenebilmektedir. Bir diğer hamiline çek türü ise tacir olmayan hamiline çektir.

Hamiline ne demek Ekşi?

senedin metninden veya biçiminden hamil i kim ise, o kimsenin, hak sahibi sayılacağı anlaşılan senet. ingilizcesi “bearer note” olarak geçer.

Umuma mahsus ne demek?

Umuma Mahsus Ne Demektir? Umuma mahsus, herkese açık ve herkes için anlamına gelir.

Çalışmak için hangi pasaport gerekli?

Hizmet pasaportu ya da gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilebilir.

Yurtdışı pasaportu hangi renk?

Yurt dışına seyahat etmek isteyenlerin başvurabileceği çeşitli pasaport türleri vardır: Umuma mahsus pasaport (bordo), hususi pasaport (yeşil), diplomatik pasaport (siyah) ve hizmet pasaportu (gri). Şartları yerine getiren her Türk vatandaşı umuma mahsus pasaport, yani bordo pasaport başvuru yapabilir.

Hamisi olmak ne demek TDK?

Hamisi anlamı koruyucusu olduğundan hamisi olmak demek ise herhangi bir şeyin koruyucusu olmak, bir şeyi korumak anlamına gelmektedir. Ayrıca bir kişinin ya da oluşumların kollayıcısı olmak anlamına da gelir.

Hami olmak ne demektir?

Gözeten, koruyan, sahip çıkan, himaye eden. Kayıran, kayırıcı (kimse).

Tedavül vermek ne demek?

Tedavül etmek, elden ele dolaşmak anlamındadır. Tedavülden kalkmak ise genellikle eski paralar için kullanılmakta ve artık kullanılmamakta olduğunu belirtmektedir. Tedavüle sokmak ise para için söyleyecek olursak yeniden kullanıma alınmasıdır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *