Hadsiz Ne Demek?(En iyi çözüm)

Hadsiz olumsuz bir niteleme yapmak için kullanılır. Hadsiz kelimesi, pervasızca yani bir hesap kitap yapmadan anlamına gelmektedir. Sayılamayacak derecede anlamına gelen bir sıfat anlamına da gelmektedir. Nerede nasıl davranmasını bilmeyen kişilerin durumunu bildirmek için de kullanılır.

Hadsiz kime denir?

Haddini aşan kişilere hadsiz denmektedir. Had kelimesi sınır anlamına geldiği için sınırını aşan kişilere hadsiz denmektedir.

Had ne demek TDK?

Had nedir TDK? 1. Sınır, uç. 2. Derece: İnsan buna bir hadde kadar göz yumabilir.

Çapsızın anlamı nedir?

ÇAPSIZ. sıf. mec. Yetersiz, değersiz, dar görüşlü: “ Çapsız yönetici.”

Zevzek ne anlama gelir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan zevzek kelimesi sefih sözcüğünden türetilmiştir. Sefih, zamanının çoğunu eğlenerek geçiren ve hiçbir şeyi ciddi almayan kişi demektir. Zevzek ise en ciddi konularla bile dalga geçen, mantıklı düşünmekten ve hareket etmekten uzak olan kimse anlamına gelir.

Hadsiz argo mu?

Hadsiz olumsuz bir niteleme yapmak için kullanılır. Hadsiz kelimesi, pervasızca yani bir hesap kitap yapmadan anlamına gelmektedir. Sayılamayacak derecede anlamına gelen bir sıfat anlamına da gelmektedir.

Haddini bilmemek ne demek?

“Kendi değer ve yeteneğinin farkında olmak” ve “Konumuna, durumuna uygun davranmak” anlamında olduğunu. “ Haddini Bilmez”in ise “ Bilgi seviyesinin gerektirdiği şekilde davranmayan, küstah” anlamında kullanılan bir deyim olduklarını öğrendik.

You might be interested:  Telegramda Son Görülme Yakınlarda Ne Demek?(En iyi çözüm)

Had safhada ne demek TDK?

Hat safha da ne demek? Varmak, ulaşmak. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek.

Had safhada ne demek?

hat çizgi demektir, safha da aşama gibi bişiy. sakar olunması durumunda götüyle dağları devirmek eylemi gerçekleştirilen periyot. hat safha yanlış yazılmış halidir.

Had mi hat mi?

Had sözcüğü, Arapça kökenli (ḥadd) bir sözcük. Sınır, uç, insanın yetki ve değeri anlamına geliyor. Hat sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḫaṭṭ) bir sözcük ve çizgi, yazı, ulaşım sağlayan bir taşıtın uğradığı yerlerin bütünü, yol anlamına geliyor.

Çapı olmayan ne demek?

[1] Çapı geniş olmayan. [2] Değersiz, önemsiz. [3] Yetersiz, dar görüşlü, kapasitesi sınırlı.

Çaplı insan ne demek?

Burada çap ‘la, “ çaplı insan ”la anlatılmak istenen, daha çok, bir insanın yüksek kavrama kapasitesi, sezgi ve öngörü gücü, doğru ve yerinde karar verme yeteneğidir. Bunlar, yüksek, soylu kişiliklerde genel olarak aranan özelliklerdir.

Argoda vizyonsuz ne demek?

vizyonu olmayan, ileri görüşlü çalışamayan manasına gelen bir 90lar sonrası küfürü.

Çaçaron olmak ne demek?

Çaçaron, çok konuşan hiç susmayan geveze kişilere verilen addır. Köken itibariyle İtalyanca olan çaçaron; çenesi düşük gereksiz yere konuşan, çevresindeki insanları gevezeliğiyle bıktıran kimselere denir.

Zibidi Türkçe anlamı nedir?

Zibidi sözcüğünün TDK anlamı, zamansız davranışlar yana kimsedir. Yersiz ve zamansız yapılan tüm davranışlar sergileyen kimselere zibidi sözcüğü kullanılır.

Patavatsız ne demek?

Patavatsız, sonunun nereye varacağını düşünmeden hareket eden ya da konuşan kişi demektir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *