Göz Ardı Etmek Ne Demek?(Çözülmüş)

Göz ardı etmek deyimi herhangi bir durumu dikkate almamak ya da umursamamak şeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir tabirle umursamamak içinde de anlatmak mümkün. Bu durum bazen isteyerek bazen istemeden söz konusu olabilmektedir. ”Buradaki küçük hatalar göz ardı edilebilir.”

Göz ardı etmek cümlesi ne demek?

GÖZ ARDI ETMEK DEYİMİ NE DEMEK? Göz ardı etmek deyimi; kişilerin herhangi bir durumu, olayı ya da kişiyi dikkate almaması, umursamaması anlamlarını taşır. Özetle; gereken önemi vermemesi demektir.

Göz ardı ne demek TDK?

Bir fiil olan göz ardı herhangi bir şeyi ya da birini görmezden gelmek anlamına gelir.

Göze almak ne demek cümle?

Göze almak: Bir iş nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabullenmek. ”Vatan için kim ölümü göze almaz ki?” Bir iş, davranış dolayısıyla uğrayabileceği, karşılaşabileceği kötü durumu, tehlikeyi önceden düşünüp kabul etmek.

Göz ardı etmek eş anlamlısı nedir?

Es geçmek, önemsememek.

Ardında ne demektir?

ardi, afrikada bulunan 4.4 yillik bir fosil, 3.2 milyon yasindaki meshur (australopithecus afarensisailesinden) lucy’den cok cok daha yasli. fosil aleminin ardi turan’i. agac dallarini rahatca kavramaya olanak saglayan maymun ayaklarina sahip ama maymunlarin yurume stili olan knuckle-walking’e uygun ellere sahip degil.

You might be interested:  Melamet Ne Demek?(Çözülmüş)

Sinerjinin tanımı nedir?

Sinerji Nedir? Sinerji aynı zamanda ve aynı sonuca ulaşmak için ortaya çıkarılan uyumlu ve ortak güç olarak açıklanmaktadır. Aynı hedef doğrultusunda farklı kişilerin ortak bir çabada bulunması sinerji kavramının bir özetidir.

Kanı ne demek TDK?

kanı a. İnanç, düşünce, kanaat: “Ahlakın da iyiliğe değil, güce dayandığı kanısındadır.” -S.

Göz ardı etmek nasıl yazilir?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Gözardı etmek şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Göz ardı etmek şeklinde olmalıdır.

Her şeyi göze almak ne demek?

➡ Göze Almak deyiminin anlamı: Bir iş nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabullenmek. Bir iş, davranış dolayısıyla uğrayabileceği, karşılaşabileceği kötü durumu, tehlikeyi önceden düşünüp kabul etmek.

Batağa saplanmak ne demek TDK?

Halk arasında en yaygın kullanılan deyimler arasında batağa saplanmak geliyor. TDK ‘ya göre batağa saplanmak atasözünün anlamı, ‘içinden çıkılması güç bir durumda olmak,’ şeklinde tabir edilmektedir.

Gözde almak ne demek?

TDK’ya göre göze almak deyimini, ‘Bir durum karşısında her türlü zararı ve tehlikeyi baştan kabul etmek’ şeklinde ifade etmek mümkün.

Kaybetmeyi göze almak ne demek?

kaybedilecek şeyin fazla önemli oluşundan ötürü risk alamama durumu. risk alamamak,ihtiyatli davranmak.

Kulak ardı etmemek ne demek?

kulak ardı /arkası etmek /arkasına atmak, Söylenen sözü işitmemiş gibi dav- ranmak, önemsememek.

Göz kulak olmak deyim midir?

Özellikle Türkiye’de çok fazla değerlendirilen önemli deyimler arasında yer almaktadır. Göz kulak olmak deyimi TDK’ya göre, ‘Koruyup kollamak ve sahip çıkmak’ şeklinde yorumlanıyor. Aynı zamanda herhangi bir şeyi ya da kişiyi korumak ile beraber gözetmek ifadeleri üzerinden de tabir etmek mümkün.

Göz atmak deyim mi?

Türk Dil Kurumu’na göre göz atmak deyimi ‘Herhangi bir duruma şöyle bir bakıvermek, üstünde fazla durmamak’ biçiminde yorumlanmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *